Lesní rybníky u Slavonic jsou domovem vzácných druhů zvířat. Celá soustava se stane přírodní památkou

3. červen 2023 11:32

Skokani, vážky i vzácné řasy. Těmto živočichům poskytuje útočiště soustava kaskádovitých lesních rybníků u Slavonic na Jindřichohradecku. Díky jedinečným životním podmínkám si celé území podle odborníků zaslouží zvláštní ochranu. Chtějí, aby se slavonické rybníky staly přírodní památkou.

„Je tu poměrně bohatá populace několika druhů obojživelníků. Žijí tady třeba tři druhy čolků, čolek horský, obecný i velký. Skokani ostronosí, krátkonozí, zelení. Pravidelně tu hnízdí potápka malá a na přítoku rybníka Dědek roste i zajímavá houbička – míhavka, která roste z klacků ve vodě,“ vyjmenovává Petr Hesoun ze sdružení Hamerský potok.

Ochránci přírody se shodují, že slavonické rybníky si zaslouží zvláštní ochranu. Jihočeský kraj proto navrhuje, aby se celé území stalo přírodní památkou. „Navrhovaná přírodní památka zahrnuje dvě rybniční soustavy mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem, včetně třeba Spáleného rybníka nebo rybníka Dědek. Ten druhý jmenovaný je zvláště chráněným územím už od roku 1995. Zbytek území bude vyhlášen jako přírodní památka poprvé,“ uvádí mluvčí kraje David Hocke.

Slavonické rybníky jsou také domovem největšího u nás žijícího druhu vážek. „Hlavním předmětem ochrany je vážka jasnoskvrnná. Ona vyžaduje poměrně specifické podmínky, potřebuje nejlépe ostřicové porosty s volnými vodními ploškami, což nedokážeme na jednom rybníku držet stále. Proto vyhlašujeme i ty další rybníky,“ říká Petr Hesoun.

Čtěte také

Území je evropsky významnou lokalitou. Vyhlášení přírodní památky proto nepřinese žádné velké změny. „Celkově se jedná o lokalitu o rozloze deset hektarů, která má chránit samotné vodní plochy a lesní či mokřadní vegetaci. Vyhlášení přírodní památky žádná nová výrazná omezení pro veřejnost ani majitele pozemků nepřinese. Všechny plánované záměry v daném území je nutné i nadále konzultovat s orgánem ochrany přírody,“ dodává David Hocke.

Pro to, aby vzácní živočichové měli na místě stále vhodné životní podmínky, je podle Petra Hesouna zásadní kvalita vody. „Je tu poměrně čistá voda. Celé povodí je hlavně lesní a luční, takže to, co sem teče, není příliš obohacené živinami z polí. Proto je chráněná celá soustava, aby voda, která stéká do rybníků, nebyla kontaminovaná,“ připomíná.

Pokud vše půjde hladce, stanou se slavonické rybníky přírodní památkou už na podzim.

Spustit audio

Související