K výměně obrazů 13metrového oltáře je třeba 8 siláků

12. leden 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Výměna obrazů vyšebrodského oltáře

Předvánoční a povánoční gruntování přineslo změny i ve vyšebrodském klášteru u tamního řádu cisterciáků. V těchto dnech totiž můžete ve zdejším chrámu zasvěcenému Panně Marii obdivovat další z řady oltářních obrazů.

Ty se tu pravidelně měnívají. A to víte, to není jen tak. K výměně tu potřebují zhruba osm silných chlapů, lana, kladky a také odvahu, protože samotný oltář je vysoký 13 metrů a ti z mužů, kteří výměnu hlavního obrazu jistí shora, musí vyšplhat po žebřících asi tak do osmimetrové výšky.

Společně s ostatními pak musí otevřít obrovské dveře zadní stěny oltáře, postupně vyndat, upoutat na laně a spustit dolů na zem tři ze čtyř zde uložených obrazů. Není to nic jednoduchého, protože každý obraz váží jeden až dva metráky a je široký tři a vysoký šest metrů.

Během noční mše na Bílou sobotu se obraz spustí

Do vánočních svátků byl hlavní dominantou oltáře obraz Nanebevzetí Panny Marie, která je patronkou kláštera i celého řádu. Obraz namaloval Josef Houska v roce 1654. Nyní je zde vystaven obraz klanění pastýřů a tří králů u Panny Marie a právě narozeného Ježíše. Tento obraz bude na oltáři do postní doby, tedy následujících 40 dní. Pak vystaví další obraz, loni restaurované Ukřižování Krista.

Celý mechanismus kladek a nástrojů nutný pro výměnu oltářních obrazů byl zprovozněn až v minulých letech. Za komunistů bylo možné vidět na oltáři pouze jeden obraz.

Ukřižování uvidí návštěvníci vyšebrodského klášterního kostela až do Velikonoc. O velikonoční noci, na Bílou sobotu, během noční mše se spustí a zmizí motiv ukřižování a zároveň jej nahradí Velikonoční zmrtvýchvstání.

Výměna obrazů vyšebrodského oltáře
Spustit audio