Jihočeská univerzita má první zahraniční fakultní školu ve Freistadtu

21. prosinec 2016

Budoucí učitelé němčiny, kteří studují na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, budou mít možnost praxe i v Rakousku. Pedagogická fakulta má svou první fakultní školu v hornorakouském Freistadtu. Její žáci už také koncertovali v Českých Budějovicích.

Děkan pedagogické fakulty Michal Vančura předal řediteli hudební školy ve Freistadtu dokonce ceduli s nápisem Fakultní škola. „Fakultní školy jsou pro nás velmi významnými partnery. Nejen, že tam naši studenti vykonávají praxi, ale my s nimi počítáme i pro další věci typu pedagogického výzkumu, případně další spolupráce na projektech,“ vysvětlil.

Zejména pro budoucí učitele němčiny je to možnost vyzkoušet si výuku i v zahraničí. „Němečtí ani rakouští učitelé neumí němčinu učit jako cizí jazyk, oni ji učí jako jazyk mateřský, zatěžují děti zbytečnou terminologií, ale neučí je to, co budou potřebovat ve svém reálném životě,“ říká vedoucí katedry germanistiky Hana Andrášová.

Několik hodin už čeští studenti odučili v rakouských, ale i v německých školách. „Učili hlavně české písně, pracovali s žáky azylanty, s žáky, kteří se do Rakouska dostali v té poslední azylové vlně,“ dodává Hana Andrášová.

Studenti se tak dostali do tříd, které navštěvují děti z uprchlických rodin. To byla cenná zkušenost pro Sabinu Alijovou. „Právě tam jsme našli nejvíc problémů, protože žáci byli přetěžováni termíny, které jim vůbec nic neříkají. Například měli pracovat s dativy, akuzativy, čemuž samozřejmě nemohli rozumět, protože byli tak mladí. Takže jsme spíš navrhovali práci s obrázky ve výuce a slova, kterým by rozuměli,“ popsala.

Spolupráce s Jihočeskou univerzitou si ředitel Nové základní školy ve Freistadtu Peter Beyer cení. „Vzhledem k tomu, že právě školu přestavujeme, bude naše spolupráce vypadat hlavně tak, že čeští studenti budou u nás hostovat ve výuce. Pro příští dva roky jsme kvůli přestavbě všechny hlavní mezinárodní projekty, například Erasmus, dali k ledu. Budeme udržovat jen spolupráci s Jihočeskou univerzitou,“ uvedl.

Oficiální cedule Fakultní škola bude viset u vchodu do základní školy ve Freistadtu. A zatím je jenom v češtině.

autor: Martin Pokorný
Spustit audio