Jaký je původ Čechů, Moravanů a Slezanů? Všichni z nás pocházíme původně z Afriky, říká Jaromír Beneš

25. leden 2023

Na poutavý výlet do historie vás vezme Jaromír Beneš, vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Ve škole jsme se učili, že jsme Slované, což měla potvrzovat legenda o praotci Čechovi, který měl k hoře Říp putovat až z dalekého Charvátska, a náš jazyk se řadí mezi západoslovanské větve. Podle genetiků je náš původ mnohem komplikovanější. Vědci vycházejí při svém bádání z historie, archeologie a genetiky.

My nejsme potomci mýtických Slovanů, ale jsme většinově pravěké obyvatelstvo.
Jaromír Beneš, vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity

„Genetické informace se dnes získávají dvěma způsoby. Buď ze vzorků žijících lidí. Tento materiál je nepoškozený, ale zkoumá se současná živá populace. Druhým způsobem je stará DNA. S tím je problém v tom, že genetický materiál z koster musí být dobře odebrán, aby nedošlo k jejich kontaminace při zpracování,“ vysvětluje Jaromír Beneš, vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Když bychom měli říct, jak se česká populace formovala, podle slov Jaromíra Beneše máme tři hlavní genové zdroje:

„Prvním je obyvatelstvo, které obsadilo naše území ještě před příchodem zemědělství. O tom můžeme mluvit jako o lovecko-sběračských populacích. Lovci a sběrači nezmizeli. Rozplynuli se s příchodem prvních zemědělců. Jejich pohyb si lze představit jako pomalý dynamický proces vzájemných sňatků mezi lovci a sběrači a mezi zemědělci. Protože zemědělci mohli mít v principu více dětí, tak během neolitu přečíslili zejména v jižní Evropě to lovecko-sběračské obyvatelstvo. My například z našeho kraje víme, že obyvatelstvo tu přetrvalo ještě několik tisíc let například v Třeboňské pánvi až do roku tři tisíce před naším letopočtem. Tito anatolsko-egejští obyvatelé jsou druhým významným zdrojem středoevropské populace. Nejvýznamnějším zdrojem současných Čechů, Moravanů a Slezanů je obyvatelstvo doby bronzové, období kolem 2800-1500 před naším letopočtem. V této době dochází v několika vlnách k velmi silnému přílivu obyvatelů z pontických stepí. Tzn. ze stepí severně od Kavkazu až po západní Ukrajinu.“

Je paradoxní, že území, kde aktuálně probíhá Putinova válka, bylo jedním z jader zmiňovaných pontických stepí, kde se zrodilo obyvatelstvo, které dalo základ většině západo-, středo- i východoevropského obyvatelstva. Češi, Moravané a Slezané žijí uprostřed evropského kontinentu a přesně tak vypadá jejich genetický profil.

„My nejsme potomci mýtických Slovanů, ale jsme většinově pravěké obyvatelstvo,“ dodává Beneš.

Spustit audio