Jak pečovat o seniora po covidu

15. březen 2021

Někdo si ani nevšimne, že covid-19 prodělal. Jiný se z onemocnění léčí měsíce. V poměrně těžkém stavu se mohou ocitnout senioři, jejichž rekonvalescence bývá vleklá a někdy vyžaduje i celodenní péči druhé osoby. Právě o tom bylo Zdravíčko s Hanou Vojtovou, ředitelkou Domova pro seniory Mistra Křišťana Prachatice. Rozhovor s ní vedla Eva Kadlčáková.

Ústavní péče

V jakém stavu se lidé po covidu vracejí z nemocnic do vašeho a podobných zařízení?

Senioři jsou po covidu více unavení, setkali jsme se s dezorientací a někteří popisovali svůj stav, jako by se jim z hlavy ztratily věci. Dalším podstatným následkem po covidu, tak jak jsme ho pozorovali, jsou deprese, které často souvisejí i s dlouhodobou izolací. Musíme si také uvědomit, že senior má zpravidla více chronických onemocnění a v případě, že navíc onemocní covidem, je rekonvalescence delší.

Jaké zkušenosti s vývojem jejich stavu jste udělali?

Dlouhodobě hovořím o tom, že se v péči o člověka nesmí opomíjet duševní, psychická oblast. Obyčejné doteky, pohlazení, úsměv… vlídné slovo. To nejsou maličkosti, ale nepostradatelná součást péče o jakkoliv nemocného člověka. A teď si představme, že se senior ocitne v péči osob ve skafandrech, všichni jsou stejní, tedy anonymní, nemohou zůstat dlouho, nemohou hladit, jejich úsměv není vidět. Takový stres a obava člověka o vlastní život se na nemocném podepíší.

Najednou si ještě více uvědomíte, jak je pro každého nemocného – a jedno, zda je starý nebo mladý – důležitá pohoda, klid, pohlazení, úsměv nebo oblíbený čaj, a to infekčnost covidu neumožňovala, lidé se s nemocí museli de facto prát sami.

Je teď domov seniorů smutným místem?

Omezení návštěv, zákaz zpěvu, minimalizace kontaktů…a to i přesto, že máme aktivizační setkávání v malých skupinkách, chodíme ven do zahrady …tak ano, domov je smutnějším místem, než tak jak jsme ho znali předtím. Ale jak dny plynou, tak se mi to světlo na konci tunelu zdá stále jasnější a věřím, že bude líp.

Domácí péče

Na rozdíl od profesionálních pečovatelů – domácí pečující nemá žádný kurz, zná jen diagnózu (často pouze z médií) – na co se má doopravdy připravit?

Na to, že péče o takto nemocného člověka je náročná a že je potřeba, aby od samého začátku začal pečující vše systematicky plánovat. Aby se nesnažil ukázat, jak je silný, ale od začátku nebyl na péči sám, aby požádal o pomoc ostatní členy rodiny, třeba sourozence, anebo se  hned obrátil o pomoc na terénní služeby, které část péče – například té zdravotní – převezmou. Takovéto to hrdinství, že jsem přeci dost silný, abych péči zvládl sám, nakonec může vést k sebeobětování a pečovatel pak může onemocnět více než ten, o kterého se stará.

Jak upravit domácí prostředí pro "intenzivní" péči po návratu seniora z nemocnice?

To je výborná otázka a myslím si, že je i základem, na kterém péči začínáme stavět. Důležité je polohovací lůžko, které bude ideálně do prostoru umístěno tak, aby umožňovalo přístup ze tří stran. Dále pomůcky u snížené mobility seniorů – chodítko, nebo invalidní vozík. Tyto pomůcky dočasně zapůjčí neziskové organizace – většinou mají již v názvu, že jsou půjčovnou kompenzačních pomůcek, nebo lze případně zavolat na obec s rozšířenou působností, která poskytne přímo kontakt na takové organizace. Zapůjčením získá pečovatel čas, než se obrátí na ošetřujícího lékaře nebo specialistu, aby pomůcky seniorovi předepsal. V případě, že je senior inkontinentní, bude nutné zajistit dostatek vhodných plen či plenkových kalhotek, které také předepisuje obvodní lékař. Důležitá je aktuální medikace, pokud se senior vrací z nemocnice, aby byly připraveny léky, a možná také zajistit onoho terénního zdravotního pracovníka, který se bude starat třeba o převazy ran nebo aplikace injekcí.

Jak si zajít na hygienu na lůžku, na polohování, zvedání seniora atd. – a nezničit si při tom záda?

Hygienu na lůžku nám usnadní jednorázové pomůcky – typu vlhčené ubrousky, které se dnes vyrábějí i tak, že je můžete nahřívat v mikrovlnce. Ideální je mít všechny pomůcky, které při hygieně potřebujeme, po ruce – jako rukavice, krém, masti, tampony atd. Já doporučuji zástěru s velkými kapsami.

Co se týká manipulace, tak zde se nějakému alespoň minimálnímu školení nevyhneme. My v domově využíváme kinestetickou manipulaci, které je založena na stimulaci svalů. Tedy ještě před tím, než začneme seniora někam přesouvat nebo otáčet, stimulujeme svaly „masáží“ a manipulace je pak daleko jednodušší. Ke správnému polohování pomohou také pomůcky, které na správných místech člověka podepřou a mohou předejít otlakům nebo proleženinám.

Jak obrazně i fakticky postavit nemocného znovu na nohy?

Po té fyzické stránce je potřeba vyřešit případnou bolest. Pokud senior při manipulaci sténá, zatíná zuby nebo křičí, na nohy ho asi silou nepostavíme, a pokud ano, tak příště bude křičet ještě víc. Bolest tedy konzultujte včas s lékařem, který předepíše léky nebo speciální náplasti. Často náročnější je, jak stimulovat zesláblé tělo a duši k tomu, aby se senior pohybovat chtěl. První cesty mohou vést třeba k oknu, na balkón, ke stolu – spojit je s pozitivním zážitkem. Nesnažme se hned zvládnout všechno, někdy je i jediný krok veliký úspěch. Možná se k té kávě na stole dostaneme až příště. Zachovat klid, pohodu, spojit cíl s pozitivním prožitkem, to jsou začátky, které mohou vést k úspěchu. 

Jak motivovat nemocného k tomu, aby se chtěl zlepšovat, jestliže zdravotní stav se nelepší a on má tendenci rezignovat?

To je na celé péči asi to nejtěžší. Zesláblý senior si uvědomuje, že mnoho věcí již nedokáže, že je odkázaný na péči druhých, a to na sebevědomí nikomu nepřidá. Pečovatel to v dobré víře ještě pokazí tím, že za seniora všechno udělá, a tím mu bere i to málo, co by ještě mohl dělat sám. On si pak připadá, že je jen na obtíž. Důležité je tedy nepřepečovávat a to, co senior ještě zvládne, nechat na něm. Ano, možná bude jíst místo deseti minut půl hodiny a dojídat jídlo studené, ale bude jíst sám.

A na závěr ještě praktická rada pro pečující: prostor pro péči vám může vytvořit institut takzvaného dlouhodobého ošetřovného. To je poměrně nová možnost sociální podpory, která pečujícím z řad osob blízkých umožní zůstat až tři měsíce doma ze zaměstnání a o nemocného se postarat.

Poukaz na dlouhodobé ošetřovné vystavuje lékař propouštějící nemocného z hospitalizace. Ta je nutným předpokladem pro čerpání dávky a musí trvat nejméně týden. Dále musí existovat odůvodněný předpoklad, že o propuštěného pacienta bude potřeba v domácím prostředí intenzivně pečovat alespoň měsíc.

Po dobu čerpání dlouhodobého ošetřovného náleží pečující osobě náhrada platu ve výši cca 60% a zaměstnavatel je povinen podržet pečujícímu jeho pracovní pozici.

Pozor! Ošetřovné nelze vyřídit zpětně. Myslete na ně už v den, kdy váš senior z nemocnice odchází. Hodně zdaru vám oběma!

Co uslyšíte ve Zdravíčku 22. 3. 2021:

Covid způsobuje trápení lidskému tělu, ale i duši. S čím se svěřují lidé, kteří jej prodělali? A co v době covidové trápí i ty ostatní? Poví nám ve Zdravíčku MUDr. Ludmila Sattranová – v pondělí 22. března krátce po deváté hodině dopoledne.

autor: Český rozhlas České Budějovice
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko