Invazní ryby karas stříbřitý nebo střevlička východní decimují život v rybnících na Třeboňsku

16. leden 2023 11:06

Invazní druhy ryb komplikují hospodaření rybářů a ochranu vod v celé republice. Na jihu Čech se to týká především Třeboňska, kde je největší rybniční soustava. Karas stříbřitý, střevlička východní nebo slunečnice pestrá ničí vodní prostředí a vytlačují původní druhy ryb.

„Stojíme na hrázi Opatovického rybníka, pod námi teče Zlatá stoka, která převádí vodu z řeky Lužnice do našich rybníků. To je jedno z míst, kudy se nepůvodní druhy ryb můžou dostávat do naší rybniční soustavy,“ ukazuje předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

„Největší ekonomické a ekologické problémy způsobují karas stříbřitý a střevlička východní. Většinou se sem dostávají s obsádkami jiných druhů ryb, které cíleně nakupujeme, například právě karas a střevlička se k nám dostali přes Rumunsko a Maďarsko. Tyto nepůvodní druhy ryb se objevují na rybnících, kde dochází z nějakého důvodu k úpravě obsádek, pak se otevírá potravní nika pro tyto nepůvodní druhy ryb a dochází k jejich přemnožení,“ dodává.

To má dopad i na ekonomiku Rybářství Třeboň. „Například v plůdkových rybnících, kde se namnoží střevlička východní, v podstatě neslovíme nic jiného než tu střevličku, která je pro nás nevyužitelná. Karas stříbřitý je částečně prodejný, ale stává se, že produkce rybníka výrazně klesne,“ vysvětluje Josef Malecha.

Čtěte také

Invazních druhů ryb, které škodí v rybnících na Třeboňsku, je více. „Jedná se o sumečka amerického, sumečka černého, slunečnici pestrou. Když se přemnoží, dojde k absenci zooplanktonu a následně k rozvoji fytoplanktonu a zákalu vody, což můžou odnést vzácné druhy obojživelníků nebo bezobratlých živočichů,“ uvádí zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Jiří Neudert.

Ohrožené jsou podle něj například různé druhy čolků a vážek. „V národní přírodní památce Vizír máme super vzácného potápníka dvoučarého. V posledních letech tam ale dochází k masivnímu přemnožování slunečnice pestré a sumečka amerického, což potápníka silně ohrožuje,“ doplňuje zoolog.

Boj s invazními druhy ryb je podle něj velmi složitý. „Mají různé strategie, které je upřednostňují před našimi původními druhy. Například střevlička východní je schopna v průběhu jedné sezony vytvořit více generací. Karas stříbřitý tvoří populace pouze samic, které jiné kaprovité ryby vytlačují,“ popisuje.

Zmíněné invazní druhy ryb jsou v rozlehlých a členitých rybnících na Třeboňsku natolik rozšířené, že je podle ochranářů a rybářů už není možné zcela vyhubit.

Spustit audio

Související