Dopady připojení solárních elektráren z domů do elektrické sítě sleduje nová laboratoř v Českých Budějovicích

19. únor 2022 10:52

Enormní zájem o solární elektrárny v domácnostech vedl k vybudování nové laboratoře čisté energetiky v Českých Budějovicích. Unikátní výzkumné pracoviště zprovoznila distribuční společnost EG.D.

Cílem je rychleji a přesněji zkoumat menší energetická zařízení a jejich vliv na celou distribuční síť. Na trhu se totiž momentálně často objevují výrobky bez certifikátu, které můžou poškodit jak domácnost, tak třeba i sousední elektrické rozvody.

„Jako první tu máme simulátor stejnosměrného zdroje, který simuluje fotovoltaické panely nebo baterie a je schopen přímo ukázat, jak se chovají. Druhý je simulátor distribuční sítě a jako poslední tu máme simulátor domácnosti, na němž jsme schopni napodobit jakýkoli odběr domácnosti přes indukční desku, rychlovarnou konvici i například televizi,“ ukazuje technik Tomáš Valta.

Mezi zásadní vybavení nové laboratoře patří i fotovoltaický střídač. „Ten má za úkol stejnosměrnou energii z fotovoltaických panelů převést na střídavou energii. Každá domácnost, která má fotovoltaický panel, musí mít i tento střídač,“ vysvětluje Tomáš Valta.

V operátorském pracovišti laboratoře jsou tři monitory. „Jednotlivé prvky laboratoře můžeme ovládat dálkově, což znamená, že jsme připojeni jak k umělé síti, tak k simulátoru fotovoltaických panelů, můžeme si nadefinovat výstupní veličiny, jednotlivé poruchové průběhy,“ říká vedoucí Martin Kurfiřt.

Čtěte také

Jedná se první laboratoř čisté energetiky tohoto rozsahu v Česku. „Máme ji na našem území EG.D a jsme schopni nasimulovat všechny standartní i poruchové děje tak, abychom ověřili kompletně funkčnost celého střídače,“ dodává Martin Kurfiřt.

Za rok 2020 společnost EG.D zaznamenala zhruba dva a půl tisíce žádostí o připojení malých solárních elektráren. Loni už byl počet dvojnásobný a vzestupný trend trvá i letos.

Připojení takové elektrárny se momentálně dokládá pouze čestným prohlášením, a to energetici považují za nešťastné. Nedostatečně zkontrolovaná elektrárna může způsobit vážné problémy. „Nejčastějším problémem je přepětí, kdy je překročena horní povolená mez pro napětí, a to může vést k tomu, že se jednotlivá zařízení odpojují, nefungují správně, nebo může dojít až k jejich poškození,“ připomíná Martin Kurfiřt.

Cílem společnosti je proto podobných laboratoří vybudovat co nejvíce, tak aby bylo možné certifikovat co největší množství elektráren. Podle techniků se tím lidem také zrychlí celá administrace spojená se zapojováním obnovitelných zdrojů.

Spustit audio

Související