Do nádrže Rybná v lese u Českých Velenic se po rekonstrukci vrací vodní rostliny a živočichové

7. leden 2024 08:25

Do zrekonstruované nádrže Rybná u Českých Velenic nedaleko hranic s Rakouskem se znovu stěhují vodní živočichové. Na hladině už jsou vidět také vodní rostliny. Lesní nádrž je ale důležitá nejen pro ně, pomáhá adaptovat lesy na klimatickou změnu.

„Ta stavba je, jak my říkáme, ještě syrová. Na koruně hráze se zatím dokonale nevytvořil travní drn, ale když tomu dáme rok, dva, tři, až to tady všechno zaroste tak, jak má, dubům se podaří zakořenit, tak to bude moc pěkné,“ myslí si Martin Poláček, vedoucí správy toků pro oblast povodí Vltavy Lesů České republiky.

Při rekonstrukci musela být nádrž zcela vypuštěna. Pomalu se do ní ale vrací vodní rostliny a živočichové. „Tady nastanou poměrně dynamické biologické děje a jevy, ale časem se to ustálí. Stahují se sem rostliny a živočichové, kteří jsou přímo vázaní na vodu, nebo z vodního prostředí nějakým způsobem těží. Jsou tady vlhkomilné rostliny, vodní rostliny, bohatá fauna a všechno se to postupně rozvine, až se nádrž řádně zapojí do okolního prostředí,“ popisuje Martin Poláček.

Na hrázi nádrže lesníci vysadili deset dubů. „Vzniklo stromořadí odrostlých sazenic na vzdušné straně hráze. Přestože za Krčína se duby dávaly na všechny koruny hrází, na obě dvě strany, a vznikla ta krásná stromořadí, která dnes obdivujeme, z provozního a bezpečnostního hlediska není v současné době žádoucí vysazovat stromy přímo na korunu. Tady jsme udělali mírný ústupek,“ upřesňuje Martin Poláček.

Nádrž Rybná potřebovala rekonstrukci kvůli bezpečnostnímu přelivu. „Byl nevhodně stavebně navržen a proveden, takže pak nevydržel průchod velkých vod. Nastala tady velká poškození, zhroucení části konstrukce,“ upřesňuje lesník.

Čtěte také

Nádrž podle něj pomáhá udržovat v lese vhodné mikroklima. „Snažíme se obnovovat vodní nádrže, rekonstruovat je v zaniklých profilech, kde to má smysl, vytváříme soustavy tůní. A toto všechno má příznivý vliv na mikroklima kolem toho vodního prvku. Vytváří to vhodné životní podmínky pro pestrou paletu rostlin a živočichů, kteří se k vodě přirozeně stahují,“ dodává.

To, že vodní nádrž prospívá klimatu, potvrzuje i mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. „Nádrž Rybná byla v lesích u Českých Velenic vybudována v 60. letech minulého století. Lesy České republiky ji během šestnácti měsíců za bezmála tři miliony korun zrekonstruovaly. Dnes pojme na více než třech hektarech 47 tisíc metrů krychlových vody. To v době klimatické změny krajině prospívá,“ uvádí.

Kromě vodní nádrže Rybná postavily Lesy České republiky v rámci projektu Vraťme vodu lesu ještě zcela novou nádrž Voprava na Táborsku.

Spustit audio

Související