Začal proces blahořečení biskupa Josefa Hloucha, kterého StB poslala do vyhnanství

29. březen 2018

Bezmála 25 let byl českobudějovickým biskupem, z toho ale několik roků strávil v nucené internaci. Josef Hlouch se stal jedním ze symbolů odporu proti komunistické moci na jihu Čech.

Českobudějovické biskupství ve čtvrtek 29. března v katedrále svatého Mikuláše oficiálně zahájí proces jeho blahořečení neboli beatifikace.

Uvažovalo o tom už v 90. letech, vše ale fakticky odstartovalo v roce 2015, kdy byla podána žádost katedrální kapituly svatého Mikuláše v Českých Budějovicích tamnímu biskupovi. Biskup Vlastimil Kročil ji přijal a následně získal i svolení se zahájením procesu od České biskupské konference.

„Pak následovala další etapa, příprava spisu pro příslušný úřad Svatého stolce, kam pan biskup žádost odvezl v listopadu loňského roku. Letos v lednu jsme obdrželi souhlasné stanovisko od Svatého stolce, a tudíž může začít oficiální fáze diecézního procesu,“ uvedl Martin Weis z teologické fakulty Jihočeské univerzity, který v celém procesu figuruje jako postulátor, tedy osoba pověřená shromážděním podkladů pro blahořečení.

Proces blahořečení Josefa Hloucha začne ve čtvrtek při mši v českobudějovické katedrále svatého Mikuláše. Podle Martina Weise to bude obvyklá mše svatá, která se slouží každý Zelený čtvrtek. Světí se při ní oleje a biskup se setkává s kněžími a s věřícími.

„Zvláštní bude to, že po promluvě pana biskupa se bude skládat slib. Týká se to samotného biskupa, jeho zástupců, pak jednotlivých členů komise. Zdůrazňuji, že tam jsou třeba tři historici, aby zkoumali veškeré materiály. Budeme slibovat, že se vynasnažíme ze všech svých sil, aby ten proces dopadl dobře,“ doplnil.

Svědectví o křesťanské víře a o tom, že zlu se nesmí ustupovat

Teolog Martin Weis se osobnosti Josefa Hloucha ve svých publikacích věnuje už několik let. „Pan biskup Hlouch je především významný svědek víry. Patří mezi lidi, kteří v době komunistického režimu vydali opravdu pevné a krásné svědectví o křesťanské víře, o tom, že zlu se nesmí ustupovat,“ uvedl. Lidé z jihu Čech na něj také často vzpomínají jako na hodného, mírumilovného a oddaného člověka.

Za komunistického režimu se Josef Hlouch stal symbolem odporu proti komunistické moci. Biskupského úřadu se ujal v roce 1947, tři roky poté ho ale Státní bezpečnost poslala do nuceného vyhnanství, a tak musel několik let trávit v zajetí na různých místech Čech a Moravy.

Podle svědectví jedné řádové sestry Josef Hlouch zemřel 10. června 1972 poté, co byl údajně vyslýchán a mlácen příslušníky StB.

autoři: Filip Černý , mvo
Spustit audio