Výročí aktivních záloh připomněla vojenská přehlídka na budějovickém náměstí

Vojenská přehlídka na budějovickém náměstí připomněla výročí pěší roty aktivních záloh

Pěší rota aktivních záloh v Českých Budějovicích slaví 15 let od svého vzniku. Při této příležitosti se sešli na náměstí její příslušníci. Setkání bylo výjimečné tím, že se ho zúčastnili i policisté, hasiči a celníci.

Lidé si mohli prohlédnout také vojenskou techniku, třeba sestavování protiraketového kompletu. „Dají se s tím sestřelovat letadla jak na příletu, tak na odletu, vrtulníky ve visu,“ popisoval rotný František Špána z 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích

Slavnostního nástupu pěší roty se zúčastnil i bývalý velitel Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích Vojtěch Brejžek, který byl u zrodu této jednotky. „Před těmi patnácti lety jsme dostali nelehký úkol. Měli jsme zkušenosti se zakládáním útvarů, rušením, jak to bylo na konci 90. let, ale tohle bylo úplně něco nového,“ vzpomněl.

„Spoléhali jsme na to, že se do těch jednotek přihlásí zapálení lidé, kteří vzpomínají na službu v armádě v dobrém. Na začátku jsme byli na padesáti procentech tabulkových počtů. Měli jsme kolem sedmdesáti osob, když jsme zahajovali stmelovací výcvik, aby jednotka byla schopna plnit úkoly, které před ni budou postavené,“ dodal.

Společně s ním zakládal aktivní zálohy v Českých Budějovicích Josef Macháček a působil v nich jedenáct let. „Postupně se rota doplnila na stav, který je teď, a je to takový docela dobrý organický celek. Je kamarádský, stmelený, a proto tam lidé zůstávají a neodchází, ba naopak přibývají každý rok mladí lidé,“ řekl.

Do aktivních záloh se může přihlásit každý ve věku od 18 do 60 let, kdo splní zdravotní, psychické a fyzické testy.

Související