Voda v nádržích je teplejší než dřív, proto se také víc daří sinicím

28. leden 2018

Voda v nádržích Římov a Slapy je teplejší než v minulosti. Za desítky let vzrostla její roční teplota o jeden stupeň Celsia. Může za to změna klimatu i hospodaření na polích, které ovlivňují současně i kvalitu vody. Potvrdil to výzkum jihočeských hydrobiologů.

Vzorky z pravidelných odběrů z vodních nádrží Římov a Slapy zkoumají vědci v laboratořích Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

Zjišťují, jaké organismy a v jakém množství jsou v litru vody. „Z hlediska kvality vody jsou nejvýznamnější skupinou sinice,“ připomíná hydrobiolog Petr Znachor.

Faktorů, které ovlivňují kvalitu vody v nádržích, je ale hodně. „Kvalitu ovlivňuje množství přitékajících živin. Množství dusíku rostlo až do konce 80. let a začátkem 90. let začalo klesat. Nyní jsou koncentrace dusíku o polovinu nižší než na přelomu 80. a 90. let. Zejména se to týká zemědělské činnosti, kdy v současné době množství anorganických hnojiv, které se aplikují do půdy, je podstatně nižší než v minulosti,“ připomíná Petr Znachor.

Dodává, že po roce 1989 se část zemědělské půdy změnila na pastviny, také se postupně ruší meliorace, to znamená, že se snažíme zadržet vodu v krajině, aby nedocházelo k přílišnému vyplachování hnojiv do vody.

Prostředí v nádrži ovlivňuje také manipulační řád. „Po velkých povodních v roce 1997 došlo ke skokovému snížení hladiny o jeden metr s cílem posílit protipovodňovou funkci nádrže. Toto opatření se samozřejmě odrazilo na hydrodynamice nádrže a může mít vliv na biologické složení vody,“ uvádí hydrobiolog.

Na vodní prostředí má vliv také klima. Za téměř 40 let sledování vody stoupla její roční teplota o jeden stupeň Celsia. „Tento nárůst má velký vliv na sezónní cyklus nádrže, prodlužuje se vegetační sezóna a bohužel zejména v letní sezóně se prodlužují podmínky, které jsou vhodné pro růst sinic,“ dodává Petr Znachor.

Úkolem jihočeských hydrobiologů teď bude zjistit, jak změny ve vodním prostředí ovlivnily vzájemné vztahy organismů v nádržích.

Spustit audio