Upravovat pitnou vodu bude stále náročnější. Ve zdrojích se totiž zvyšuje množství organických látek

15. říjen 2021 08:40
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jihočeští hydrobiologové sledují složení zdrojů pitné vody na jihu Čech

Ve vodě vzrůstá množství přírodních organických látek. Nejsou sice škodlivé, ale musí se v úpravnách pitné vody odstranit. To bude kvůli narůstajícímu množství těchto látek stále náročnější a dražší.

Jihočeští a norští hydrobiologové budou sledovat složení zdrojů pitné vody ve třech lokalitách na jihu Čech. Výsledky jejich výzkumu pomůžou vodárenským společnostem efektivněji pitnou vodu upravit pro koncového zákazníka.

„Teď jsem na elektrické míchadlo umístil kádinku se surovou vodou a přidám do ní sůl hliníku, která vytváří nerozpustné hydroxidy,“ ukazuje v laboratoři hydrobiolog Petr Porcal přeměnu surové vody s hnědým zabarvením na čirou pitnou vodu.

„Tyto hydroxidy na sebe budou navazovat organiku z té vody, kterou potřebujeme odstranit. Musíme ji z pitné vody odstranit, aby si lidé nestěžovali na barvu vody. Navíc, bychom ji tam nechali, mohlo by dojít k rozvoji mikrobiologických nárůstů ve vodovodních řadech,“ uvádí.

Zvyšující se množství organických látek ve vodě je důkazem zlepšování životního prostředí. Pro většinu úpraven vody to ale může znamenat problém.

Čtěte také

Tým jihočeských a norských hydrobiologů by ho měl jejich provozovatelům pomoct vyřešit. „Máme tři modelové lokality, ve kterých se chceme pokusit provozovatelům pomoci s optimalizací provozu úpraven. To se týká úpravny vody Písek a úpravny vody Studená. A zároveň pro vodárenskou nádrž Římov připravujeme modelový manipulační řád, který umožní v této nádrži udržet kvalitní vodu pro přípravu pitné vody v průběhu celého roku,“ popisuje Petr Porcal.

Základem je podle něj sledování kvality organických látek v pitné vodě. „Budeme monitorovat množství organických látek a hlavně jejich vlastnosti. Tyto vlastnosti nám pomohou předpovědět budoucí vývoj, který bude k dispozici provozovatelům úpraven vod,“ dodává.

Tyto informace budou pro společnost Čevak, která provozuje většinu úpraven pitné vody v jižních a jihozápadních Čechách, velice důležité. „Na základě těch informací potom můžeme lépe sestavit technologickou linku tak, aby odstraňovala i mikroznečištění, které v současné době ve vodě nevidíme. Ta informace, kterou bychom získali z tohoto projektu, je základem pro budoucí projektování nových technologií,“ potvrzuje technolog Jiří Stara.

Součástí tohoto projektu je také zmapování zdrojů organických látek v přírodních tocích, například v povodí řeky Otavy.

Spustit audio

Související