Třetí setkání s kronikářkou Jiřinou Zimovou, opět nad jinou kronikou

2. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jiřina Zimová, kronikářka Hluboké nad Vltavou

Výtvarné tvoření dětí nebo besídky zachycuje v kronice Církevní mateřské školy U svatého Josefa v Českých Budějovicích učitelka Jiřina Zimová. Zaznamenává také brigády rodičů nebo například přednášky, které pro ně školka pořádá.

Jiřina Zimová má trojí kronikářskou zkušenost. Tentokrát se s ní autor pořadu Jihočeské kroniky Petr Kronika setkává nad profesní kronikou.

V kronice Církevní mateřské školy U svatého Josefa v Českých Budějovicích zaznamenává jednotlivé školní roky naplněné rozličnými činnostmi dětí ve třídách i celoškolkovými programy.

Navíc poodhalí, jakým způsobem se snažili udržovat spojení a vztahy přerušené opatřeními, která přinesla pandemie koronaviru. A rovněž zmíní, jakou radost učitelskému sboru přinášejí letní pozdravy dětí a jejich rodičů z prázdnin, které si pak po návratu do tříd v září společně prohlížejí.

V předchozích dílech byla řeč o kronice farnosti Hluboké nad Vltavou, která vypovídá i o životě obce, a kronice Veteran Car Clubu České Budějovice, která představuje zájmovou činnost.

autor: Petr Kronika
Spustit audio