Šumavští kanci dostanou speciální obojky na sledování jejich pohybu

Zoologové chtějí detailně sledovat život divokých prasat na Šumavě.

Sedm těchto zvířat proto odchytí a nasadí jim speciální telemetrické obojky, které budou monitorovat jejich pohyb. Projekt má ukázat, v jakých lokalitách se prasata pohybují nebo jejich populační hustotu, a to území Jihočeského i Plzeňského kraje i v sousedním Bavorském lese.

Šumava je první tuzemskou lokalitou, v níž budou zoologové život divokých prasat tímto způsobem sledovat.