Studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity nastupují do jihočeských nemocnic

26. říjen 2020 12:27
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Studentky při praxi

Stovka studentů posílí zdravotníky ve všech jihočeských nemocnicích. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity se rozhodla přesunout jejich odborné praxe na dřívější termín, než je obvyklé. Do nemocnic tak od pondělí nastupují studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář.

V dalších týdnech je doplní jejich spolužáci. Jak vysvětluje mluvčí Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Alena Binterová:

„Studenti jdou samozřejmě do všech jihočeských nemocnic, jak do českobudějovické, tak i do všech okresních nemocnic. Především na ARO, infekční, interní a další oddělení, kde je budou nemocnice aktuálně potřebovat.“

Čtěte také

Děkanka fakulty Ivana Chloubová s ohledem na aktuální situaci rozhodla přesunout nástupy studentů na odborné praxe na dřívější termín, než je v semestru obvyklé.

„Obvyklý semestr začíná teoretickou výukou, ale v současné situaci je třeba co nejdřív vyslat do praxe ty studenty, kteří už mají takové odborné znalosti a dovednosti, že se mohou plně zapojit do ošetřovatelského týmu a jsou schopni zdravotníkům účinně pomáhat,“ vysvětlila děkanka.

Nástup na praxi 

Nejdřív proto jdou na praxe studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář a v dalších týdnech postupně i další jejich spolužáci. Od pondělí 26. října posílí více než devadesát studentů ZSF JU především ARO, infekční, interní a další oddělení, kde je budou nemocnice aktuálně nejvíc potřebovat. Nastupují jak do českobudějovické, tak i do všech okresních nemocnic Jihočeského kraje. Těm, kteří by museli na praxi dojíždět, zajistí nemocnice ubytování.

Pro studenty končících ročníků zdravotnických studijních programů a pro všechny studenty sociálních programů vyhlásila vláda po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost, kterou organizuje Krajský úřad Jihočeského kraje. Seznamy studentů, jichž se to týká, včetně jejich kontaktů, zaslala děkanka hejtmance Jihočeského kraje. Navíc fakulta okamžitě začala organizovat i pomoc vlastní cestou.

„Paní hejtmanka zatím studenty k pracovní povinnosti nepovolala, ale my chceme pomoci již nyní. Přesun bloku odborných praxí a teoretické výuky byl organizačně zvládnutelný. Studenti v průběhu zimního semestru řádně absolvují jak teoretickou, tak praktickou výuku, a splní všechny povinnosti vyplývající ze studijního plánu,“ upřesnila děkanka. Teoretickou výuku by ZSF JU chtěla obnovit v lednu 2021.

Zimní semestr začal před necelým měsícem

V současné době studenti ZSF JU absolvují distanční formou výuky teoretickou část studia a studenti zdravotnických programů se mohou účastnit ve škole klinické a praktické výuky, například v Simulačním centru pro zdravotnické obory, v laboratořích či odborných učebnách. Vedení fakulty zatím nezaznamenalo od krajského úřadu podněty ke konkrétní pomoci, které by se týkaly studentů sociálních a bezpečnostních oborů. „V případě potřeby budeme postupovat stejně jako u zdravotnických studijních programů. Naši studenti jsou připraveni pomoci kdekoli,“ ujistila děkanka Ivana Chloubová.

Zdravotně sociální fakulta má cca 1700 studentů a je druhou největší fakultou Jihočeské univerzity. Připravuje odborníky pro zdravotnickou, sociální a bezpečnostní sféru, přičemž součástí studia je mnoho hodin praktické výuky ve zdravotnických a sociálních institucích, v orgánech krizového řízení a podobně.

autoři: Kristýna Barchini , Zdeněk Zajíček
Spustit audio