Spory mezi pronajímatelem a nájemcem bytu mohou být vleklé. Předejděte tomu už na začátku

Klíče svazek

Stěhování z pronajatého bytu často provázejí spory o to, kdo poškrábal podlahu či jinak poškodil vybavení bytu. Takovým tahanicím je nejlépe předejít hned na začátku, když se do bytu stěhujete.

„Před nastěhováním a podpisem takzvaného protokolu o převzetí si pořádně byt prohlédněte, seznamte se se stavem, vybavením i ovládáním zařízení. Pokud narazíte na vady, je potřeba ihned je vytknout,“ říká vedoucí právní poradny dTest Lukáš Zelený.

Dále je podle něj vhodné, aby smlouva obsahovala popis společných částí domu, do nichž má mít nájemce přístup, ať už se jedná o prádelnu, sušárnu, kočárkárnu nebo třeba zahradu. Pronajímatel by také měl nájemci ukázat, kde jsou uzávěry vody či plynu.

„Je lepší sepsat případná rizika spojená s užíváním bytu a povinnosti provádět pravidelnou údržbu a povinné kontroly. V předávacím protokolu nesmí chybět seznam a popis vybavení bytu, popis stavu, zjištěných závad, seznam klíčů, případně informace o tom, jaké návody byly tomu nájemci předány,“ dodává Lukáš Zelený.

Čtěte také