Sázet stromy nestačí, klima ovlivňují i pastviny a louky. A na nich ideálně velcí kopytníci, vysvětluje vědec

30. září 2022

Jak zbavit planetu skleníkového efektu, a tím i nežádoucího oteplování, to je otázka, kterou se zabývají vědci na celém světě. Oteplování způsobuje nejenom sucha, ale i prudké změny počasí a extrémní jevy, jako jsou hurikány, tornáda a záplavy. Dříve, či později zapříčiní (pokud už to nedělá) i „stěhování národů“ za vodou a příznivějším klimatem.

Právě na klima mají podle odborníků kladný a téměř rozhodující vliv i velcí kopytníci. Jihočeský vědec Miloslav Jirků, který působí v českobudějovickém Biologickém centru Akademie věd České republiky, vysvětluje, že pastviny, louky a mokřady zadržují víc uhlíku než lesy.

Nadzemní porosty včetně stromů jsou podle něj nestabilním úložištěm. S každým požárem, s každou kůrovcovou kalamitou, s každou vichřicí přicházíme o živé stromy, a tím se do ovzduší uhlík uvolňuje. Naproti tomu půda váže až 90 procent svého uhlíku pod povrchem. A tak ho tam prakticky nic neohrozí. Únik je minimální, doba uchovávání skoro neomezená.

Biolog Miroslav Jirků

Ale proč vůbec potřebujeme uhlík vázat? „Zásobárny uhlíku potřebujeme proto, že čím více je uhlíku v atmosféře, tím více se otepluje. Uhlík zadržuje teplo, které se dostává na povrch planety ze slunce. Je-li uhlíku v atmosféře hodně, za normálních okolností na to reaguje vegetace, více roste, a tím uhlík odčerpává. Tento koloběh uhlíku v přírodě je vyvážený systém. Molekula uhlíku neustále cestuje mezi biosférou a atmosférou. Dokáže být jeden týden v těle rostliny, další týden v těle živočicha, o několik týdnů později dokáže být zpátky v atmosféře,“ popisuje Miroslav Jirků.

Problém je podle něj v tom, že my lidé jsme od začátku průmyslové revoluce velmi razantně zasáhli do této vyvážené globální bilance uhlíku. „A to tím, že jsme začali těžit miliony i stovky milionů let stará, hluboko v geologických vrstvách ukrytá ložiska uhlíku – fosilní paliva: uhlí, ropu a tak dále. A jejich spalováním jsme do toho globálního systému uvolnili obrovská kvanta uhlíku, který by tam jinak nebyl. A to celý ten planetární systém vychýlilo,“ připomíná.

Trvalo 400 let, než se tato nerovnováha začala výrazně projevovat. Ovšem v současnosti už žijeme v době, kdy nadbytek uhlíku v atmosféře škodí hodně. „Planeta se otepluje, a to s sebou nese mnoho negativních vlivů nejenom na biosféru, ale i na fungování lidské společnosti,“ upozorňuje Miloslav Jirků.

Právě proto je dobré uhlík vychytávat a někde uvěznit. „Půda je po oceánech druhým nejvýznamnějším úložištěm uhlíku. Půdy travnatých ekosystémů jsou v tom naprosto nepřekonatelné, protože dokáží uhlíku poutat velmi mnoho,“ říká vědec.

Čtěte také

A jakou roli v tom hrají velcí kopytníci? „Vtip je v tom, že travnaté ekosystémy se vyvinuly ruku v ruce s velkými býložravci, jedno bez druhého by neexistovalo. A tak pratuři, zubři, koně nebo na jiných kontinentech sloni, nosorožci a další velcí kopytníci podmiňují stav stepí a luk, kde se pohybují a pasou. Podporují tím dobré fungování celého systému,“ doplňuje Miroslav Jirků.

Zvířata jednak svými kopyty rozrušují celistvost povrchu, čímž umožňují zaklíčení a růst pestré skladby rostlin, a za druhé tyto byliny spásají. „Tím, že je odstraňují, je bylinná vegetace nucena o to intenzivněji růst,“ vysvětluje Miroslav Jirků.

Nejen tím se ale akceleruje fungování koloběhu. „Velkou část biomasy zvířata v podobě trusu zase vylučují, a ten trus je transportován pod zem. Jakmile se objeví nějaká hromádka trusu, tak se na ni vrhne armáda chrobáků, kteří z ní vytvářejí pověstné kuličky. Ty dopravují je pod zem a tam se na nich vyvíjí jejich potomstvo. A ve chvíli, kdy tohle funguje, existuje velmi intenzivní transport nadzemní spásané biomasy zpátky do půdy, čímž dochází nejenom ke zúrodňování půdy, ale také k její schopnosti zadržovat vodu a uhlík,“ zdůrazňuje vědec.

Celý rozhovor s biologem Miroslavem Jirků o důležitosti velkých kopytníků pro naše klima i o tom, jak celý koloběh přestává fungovat, když do něj vstoupí chemie, si poslechněte online.

Spustit audio

Související