Rostliny pod elektrickým vedením se obvykle odstraňují. Energetici teď zkoušejí opačný postup

22. říjen 2021 08:16
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Energetici vysazují keře pod elektrické vedení u Netolic na Prachaticku

Šípky a traviny nahradí holinu pod dráty u Netolic na Prachaticku. Průsek tam vznikl pravidelným kácením pod elektrickým vedením, stejně jako na mnoha dalších místech v Česku. Distribuční společnost EG.D teď ale zkouší jiný postup. Po poradě s odborníky z Mendelovy univerzity v Brně do oblasti vysází nízké keře a další rostliny, které omezí růst vysokých stromů.

Teď na podzim firma vysází čtyři druhy keřů. „Vybrali jsme původní české, aby to sem zapadlo. Ani se nedělá žádná oplocenka, žádný kryt, protože nevadí, že to zvěř okouše, v podstatě nahradí střih a namnoží tím tu rostlinu,“ říká Jiří Ševčík, lesní inženýr, který na projektu spolupracuje.

Na jaře bude výsadba pokračovat dalšími druhy rostlin, jako jsou třeba různé byliny. Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně je vybrali tak, aby podpořili biodiverzitu. „Je to celý ekosystém. Dáme sem druhově pestrou směs, na různé rostliny jsou navázány různé druhy hmyzu, hmyz zase potřebují k životu ptáci a ten koloběh se uzavírá dravci,“ vysvětluje Pavel Knot z ústavu výživy zvířat a pícninářství.

Ochranná pásma kolem elektrického vedení jsou podle vedoucího řízení provozu Petra Nováčka z EG.D důležitá především kvůli bezpečnosti. „Každý rok se potýkáme s nějakou kalamitou, většinou větrem nebo námrazou, a pokud by ta ochranná pásma nebyla udržovaná, tak by to byla tragédie, protože by docházelo k mnoha výpadkům elektrické energie,“ připomíná.

Vykácet prostor v ochranném pásmu je potřeba jednou zhruba za dva až tři roky. „Tím, že tady podpoříme řízenou výsadbu, tu skladbu rostlin, kterou jsme si vybrali, což v tomto případě jsou keře, které nerostou do větší výšky než tři metry, budeme tu moci vegetaci nechat bez nějakých větších zásahů v následujících několika letech,“ uvádí projektová manažerka společnosti EG.D Denisa Litvanová.

Několik dalších míst pro výsadbu biotopů vytipovali energetici i pro příští rok. A nebudou to jenom lesní průseky, ale třeba i písčiny a další území.

Spustit audio

Související