Rekonstrukce Kamenného mostu v Písku odhalila pozůstatky městské brány a hradeb

12. prosinec 2012

V Písku skončila rekonstrukce předpolí Kamenného mostu. Cena za dílo byla nakonec nižší, než se předpokládalo, tedy sedm milionů korun.

V předpolí pracovali také archeologové. Podařilo se jim prokázat pozůstatky městské brány a části hradeb. Objevili také artefakty z pozdějších let. Některé zajímavé nálezy přitom můžete na místě vidět.

„Tyto artefakty jsou zabudovány do dlažby ve formě půdorysných obrazců základů těchto archeologických staveb a je to provedeno v mozaice takových tmavých kostek. Do které doby se datují tyto archeologické pozůstatky, říci teď nedokážeme, výsledky zpracovávají archeologové Prácheňského muzea. Jakmile to budeme vědět, tak bude osazena informační deska s přesným popisem nálezů a datování těchto staveb,“ uvedla místostarostka za Volbu pro město Hana Rambousová.

Součástí Předpolí Kamenného mostu, které navazuje na Europromenádu, je i menší kruhový objezd. V jeho středu zasadili platan, který je ve večerních hodinách nasvícený.

Karlova ulice není průjezdná pro motorová vozidla. Rekonstruovaná část historického centra města bude slavnostně otevřena ve čtvrtek 13. prosince jako malý dárek občanům Písku.

Spustit audio