Ředitel a další zaměstnanci Základní školy Bernarda Bolzana v Táboře podali výpověď. Důvodem jsou neshody ve vedení

23. duben 2024 14:46

Stovky rodičů se obávají o budoucnost Základní školy Bernarda Bolzana v Táboře. Kvůli konfliktu mezi ředitelem a nadačním fondem, který školu zřizuje, podalo několik zaměstnanců výpověď.

„Dozvěděli jsme se, že pan ředitel a další zaměstnanci podali výpovědi. Samozřejmě nás ta informace poměrně šokovala, většina rodičů ani nevěděla, že existují nějaké správní rady. Tak jsme hned volali po informacích,“ říká Tomáš Kupsa, který má děti na Základní škole Bernarda Bolzana.

K rozhodnutí dát výpověď vedly ředitele Zdeňka Trsku neshody s nadačním fondem, který je zřizovatelem školy. „Ocitli jsme se pod tlakem zřizovatele, který v podstatě vyústil až v mojí rezignaci,“ potvrzuje.

Vedení nadačního fondu podle předsedy správní rady Františka Korbela požadovalo změny. „Aby orgány nebyly složeny jenom z příbuzných a obchodních přátel ředitele. Hlavní ekonom je zároveň členem dozorčí rady a manželka ředitele byla jmenována do správní rady školy. To znamená, že je podřízenou ředitele, jeho zástupkyní a zároveň jeho nadřízenou, která ho může odvolat. Mnohem větší zastoupení by měli mít rodiče, a to ve všech orgánech školy,“ shrnuje

Požadavky správní rady považuje zástupce rodičů Tomáš Kupsa za standardní. „Byly to takové standardní body, podle kterých by měla fungovat jakákoli nezisková organizace. Například aby nedocházelo ke kumulaci funkcí, aby lidé, kteří jsou ve vedení školy, nebyli zároveň členy rady, která má na fungování školy dohlížet, aby byla zavedena funkční období členů orgánů, ale i ředitele školy,“ uvádí.

Ředitel Zdeněk Trska se ale obává, aby změny neohrozily nastavené směřování školy. „Když jsme zakládali tuhle školu ve druhé polovině 90. let, tak jsme byli právě my členy toho zřizovatele. Protože jsme se chtěli věnovat práci s dětmi a kreativním činnostem ve vlastní škole, tak nás postupně vystřídali. V pozici zřizovatele by podle mě měli být právě lidé, kteří mají vizi, se kterou původní zakladatelé školu zakládali,“ reaguje.

Čtěte také

Rodiče jsou s kvalitou výuky spokojeni, zároveň ale chápou požadavky správní rady. „Chyběla nám informace z druhé strany, proto jsme iniciativou rodičů vyzvali obě strany, vedení školy a členy správní rady nadačního fondu, ke společnému jednání,“ dodává zástupce rodičů Tomáš Kupsa.

Do jednání se zapojil i právní zástupce Pavel Kumšta, kterého si škola najala, aby posoudil navrhované změny. „Každá z těch stran musí svým způsobem to svoje postavení opustit a určitá změna přístupu na obou stranách je nutná. Správní rada nadačního fondu vyjádřila ochotu respektovat výsledky voleb, které organizovala škola online. V případě, že tohle bude z jejich strany dodrženo, tak můj klient je ochoten připustit nějaké systémové změny v zakládacích listinách,“ říká.

V současnosti rodiče i pedagogové zvolili novou správní radu. Současný předseda správní rady František Korbel doufá, že nutné změny nijak neohrozí chod školy. „Je mi moc líto, že ředitel a vedení školy si vzali děti jako rukojmí a tlačili svými výpověďmi na splnění svých požadavků. Doufám, že výsledky voleb i změny, s nimiž avizoval každý souhlas, zklidní celou situaci, výpovědi budou staženy a škola bude fungovat tak, jak si všichni přejeme,“ doplňuje.

Jednání mezi vedením Základní školy Bernarda Bolzana v Táboře a správní radou budou ale dále pokračovat.

Spustit audio

Související