Pondělní Noční linka: Jak jste prožili konec 2. světové války? (na přání posluchačky NL z Těšínska)

Jak jste prožili válku a konec 2. světové války? Zasáhla okupace německými vojsky vaši rodinu? Kde jste během války bydleli? Co vám o tom vyprávěli rodiče, prarodiče? Zajímáte se o toto období naší historie? Četli jste knihy z tohoto období? Co dokumenty, které připomínají válku, zasáhl vás některý natolik, že ve vás zanechal silnou stopu?

15. března uběhlo 80 let od vyhlášení tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Německá okupace Čech, Moravy a Slezska byla vojenská okupace zbylého území české části Československa, tj. území Čech, Moravy a Slezska, které Německo a Polsko do té doby neobsadilo a neanektovalo, vojsky nacistického Německa. Proběhla 14. až 16. března 1939. V jejím důsledku bylo obsazené území Německem anektováno a byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Okupací Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 30. září 1938 uzavřelo.