Po dvou letech problémů s penězi se podařilo zahájit unikátní výzkum

9. prosinec 2016

Výzkum přítomnosti kovů v rostlinách má pomoci zkvalitnit neúrodné půdy. Mezinárodní tým se mu bude věnovat na novém oddělení Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

Výzkum může začít jen díky solidaritě našich a zahraničních vědců, kteří pomohli šéfovi vědeckého týmu Hendriku Küpperovi překonat dvouleté období nejistoty spojené s finančními problémy.

„To je růžkatec ponořený, který se používá pro výzkum vodních rostlin. Tato rostlina je velmi citlivá ke kovům. Pracuji s různými kovy - arsenem, kadmiem a mědí. Začali jsme studovat, jak kovy pronikají do rostlin a také jak ovlivňují jejich metabolismus,“ vysvětluje podstatu svého výzkumu přímo v laboratoři plné drahých přístrojů špičkový německý vědec Hendrik Küpper.

Biolog přijel do České republiky v roce 2014, protože zvítězil v grantové soutěži ministerstva školství pro špičkové zahraniční badatele. Ministerstvo ale už vyhodnocenou soutěž zrušilo a peníze nedodalo. Hendrik Küpper i přesto na jihu Čech zůstal. Pracoval v provizorních podmínkách s omezenými finančními prostředky.

Podle ředitele Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra Josefa Špaka mohl pokračovat ve svém výzkumu i díky solidaritě českých a zahraničních vědců. „Práce pana profesora byla možná nejen díky podpoře ústavu, ale i využití dalších přístrojů třeba na Hydrobiologickém ústavu nebo Geologickém. Pan profesor má také celou řadu spoluprací například v Německu nebo ve Španělsku, takže ve spolupráci s těmi pracovišti mohl pokračovat ve svém výzkumu,“ říká.

Všechno zlé bylo nakonec pro něco dobré. Díky novému grantu získal Hendrik Küpper dvojnásobný objem peněz a výzkum potrvá až do roku 2022, tedy o pět let déle než u původního projektu.

„Nový projekt znamená velký skok dopředu. Díky němu můžu přijmout do svého týmu více vědeckých pracovníků, můžu nakoupit potřebné přístroje, a tak pracovat úplně na jiné úrovni,“ komentuje vědec.

Výsledky výzkumu v budoucnu pomohou například efektivněji odhalovat ekologická rizika nebo zdokonalí hnojení a šlechtění zemědělských plodin.

Spustit audio