Obyvatelé vesničky Strýčice na Českobudějovicku obnovují místní kostel. Ten zaujal i v soutěži Památka roku

10. duben 2023 08:50

Zní tam bohoslužby, ale také koncerty a divadelní představení. Kostel svatého Petra a Pavla ve Strýčicích na Českobudějovicku ožil díky aktivitě místních a potomků původních německých obyvatel. Spolek pro obnovu kostela památku ze 13. století už deset let opravuje. Nově tam příchozí můžou obdivovat středověké fresky.

„V kostele byly nalezeny a renovovány dvě skupiny fresek. Starší je v presbytáři, zobrazuje zmrtvýchvstání Krista a utrpení některých apoštolů a svatých. Novější fresky, které se dochovaly a byly odkryty v jižní lodi, jsou z přelomu 15. a 16. století, je na nich zobrazen Poslední soud,“ popisuje Petr Reitinger ze spolku pro obnovu kostela ve Strýčicích.

V uplynulých letech místní vysušili základy a obvodové zdivo, renovovali krov, vyměnili krytinu na střeše, opravili vnější fasádu, vnitřní omítky i podlahy.

Novotou září i lavice. „V dřevěném základu lavic byla vlhkost a červotoč, podařilo se nám je zpevnit a vytvořit nový základ podle starého vzoru. Ale nejsme vůbec u konce. Čeká nás ještě rekonstrukce oltářů, kazatelny, varhan, zvonu a zvonové stolice,“ připomíná Petr Reitinger.

Strýčický kostel má i jednu zvláštnost. „Zajímavostí je, že se jedná vlastně o kostely dva. Půdorys je přibližně čtvercový, v jiných kostelích vídáme půdorys protáhlý. Traduje se, že v době posthusitské byla pravá část kostela využívána bohoslužbami podobojí a levá část katolickým ritem,“ vysvětluje Petr Reidinger.

První písemná zmínka o kostele svatého Petra a Pavla pochází roku 1292, kdy král Václav II. postoupil vesnici Strýčice s kostelem klášteru ve Vyšším Brodě. Zachované výběhy nižší klenby ale dokládají, že kostel je ještě starší a má původ zřejmě v románské době. „Hlásí se k stavebnímu slohu románsko-gotickému. Poslední stavební úpravy jsou z let 1930 a 1931. Jediný stavební sloh, který nám zde chybí, je sloh renesanční,“ dodává Petr Reitinger.

Čtěte také

Kromě bohoslužeb, svateb i křtů slouží kostel ke kulturním účelům. „Využíváme ho hlavně ke koncertům, různým divadelním hrám. Kostel je otevřený celoročně, po předchozí telefonické domluvě se starostou, nebo členy spolku je možné se podívat dovnitř, jinak je kostel zabezpečen,“ uvádí starosta Strýčic Bohumír Miesbauer.

Do obnovy kostela šlo už přes osm milionů korun. Část pokryly dotace z ministerstva kultury a Jihočeského kraje, zbytek peněz získal spolek prostřednictvím darů a sbírek.

Kostel svatého Petra a Pavla ve Strýčicích byl kulturním, společenským a církevním centrem takzvaného Strýčického jazykového ostrova. Ten zahrnoval deset okolních vesnic mezi Českými Budějovicemi a Prachaticemi, kde do roku 1945 žila většina německého obyvatelstva. Po odsunu Němců přešel kostel do majetku státu, v roce 1950 byl předán českobudějovické diecézi a v roce 2007 se vrátil do vlastnictví kláštera ve Vyšším Brodě.

Údržba kostela byla dlouhodobě zanedbávána a památka postupně chátrala. Proto v roce 2013 skupina místních obyvatel založila veřejnou sbírku na zajištění oprav. Přidali se i potomci německých obyvatel jazykového ostrova a založili německý spolek.

Úsilí místních o záchranu kostela ocenilo i Sdružení historických měst v soutěži Památka roku 2022. Dominanta obce Strýčice získala třetí místo v kategorii větších objektů.

autor: Petr Kubát
Spustit audio

Související