O přírodě se učí přímo v přírodě. V Libníči začala fungovat škola v lese

10. říjen 2018 10:58

Třídu jim nahrazuje prostředí u lesního rybníka a školní lavice pařezy. Od letošního roku nově funguje v Libníči na Českobudějovicku soukromá Svobodná škola Doma v lese.

Kromě toho, že žáci tráví většinu času ve volné přírodě, mají i zcela odlišný způsob výuky než v běžné škole. Podle Institutu pro podporu inovativního vzdělávání je v celé republice zhruba 20 podobných zařízení.

Děti se v lese například prostřednictvím hry učí počítat. „Učí se to v reálných situacích, které si samy vymyslely. Hra na obchod byl jejich nápad, samy si ho vybavily, postavily a použily číslice jako penízky,“ líčí učitelka Eliška Junková.

V lese se podle ní dá absolvovat velká část výuky. „Zvládneme tu předměty jako prvouka, to znamená, že o přírodě se učíme v přírodě, sledujeme změny ročních období a tak dále,“ dodává.

Myšlenka založit školu v lese vznikla při vybudování lesní mateřské školy v nedalekém Třísově, kterou spolek Doma v lese provozuje už sedm let.

V kraji vznikla první střední škola waldorfského typu, nastoupilo do ní 15 žáků

V Českých Budějovicích zahájilo provoz první jihočeské waldorfské lyceum. Zatím využívá náhradní prostory

České Budějovice se staly osmým místem v republice, kde funguje waldorfská střední škola. První jihočeské waldorfské lyceum dětem umožňuje absolvovat kompletní cyklus tohoto druhu vzdělávání od mateřské školy až po maturitu.

„Hlavní rozdíl je v tom, že se vždycky při vzdělávání dětí snažíme, aby ta motivace vycházela z nich samotných, abychom před nimi nestáli a neříkali jim, co mají dělat, ale aby pedagogové reagovali na situace. Výuka není univerzální, přizpůsobuje se individuálně podle toho, v kterém stádiu vývoje se dítě nachází,“ popisuje Petr Novotný, předseda spolku Svobodná základní škola a lesní mateřská škola Doma v lese.

Vyučování není klasicky předmětové, ale takzvané projektové nebo tematické. „To znamená, že v rámci celoročního školního vzdělávacího plánu na děti čeká osm nebo devět čtyřtýdenních projektů, kdy se snažíme propojovat všechny předměty dohromady,“ vysvětluje.

Na konci každého pololetí děti dostanou slovní hodnocení. „Snažíme se přitom popisovat, na jaké úrovni děti byly, s jakými znalostmi k nám přišly a jaký pokrok udělaly,“ doplňuje Petr Novotný.

Do prvního ročníku lesní školy v Libníči nastoupilo letos sedm dětí.

Spustit audio

Související