Nejen hospodyní, ale i politickou rádkyní byla už v 15. století Johana z Rožmitálu

O silné ženě, která dokázala být krkem otáčejícím mužskou hlavou, vypráví kniha Johana z Rožmitálu. Příběh manželky Jiřího z Poděbrad zaujal i autorku pořadu Dámská jízda Mirku Nezvalovou.

Čtenáře kniha přenese do roku 1450. Ovdovělý zemský správce Jiří z Poděbrad hledá ženu, která by pečovala o jeho domácnost a byla opatrovnicí jeho dětí.

V Johaně z Rožmitálu ovšem nenachází pouhou hospodyni, ale především moudrou a výtečnou rádkyni, schopnou citlivě zasahovat i do politických záležitostí, a to v nelehké době, kdy je země nábožensky rozdělena mezi katolíky a kališníky a kdy je zemský správce a později český král Jiří z Poděbrad nucen vést spory s papežem a války s Matyášem Korvínem.

Ovšem stejně jako každé jiné manželství, i svazek Johany s Jiřím zažívá časy dobré i zlé…

Knihu Johana z Rožmitálu napsal Jiří Hanibal, táborský rodák, který vystudoval filmovou režii a natočil řadu celovečerních snímků. V roce 1975 pak vydal svou první knihu S pečetí viny o soužití Čechů s Němci v českém pohraničí. Následovaly například romány Kat lidumil o Karlu Husovi z Chebu, Úděl královský o Václavu II. nebo Baroni z Větrova o době pobělohorské.

Spustit audio

Odebírat podcast

Související