Na strakonickém hradě se vojáci pomodlí za dobro a spravedlnost

14. listopad 2012

Vojenský obřad se dnes uskuteční na strakonickém hradě. Na nádvoří tam armádní kaplan požehná všem třem bojovým praporům 25. protiletadlové brigády.

„Je to přímluvná modlitba za vojáky, kteří slouží pod daným bojovým praporem. Vyjadřuje prosbu, aby vojáci uměli bránit hodnoty jako právo a spravedlnost, aby se zastávali slabých, aby se dokázali sjednotit a aby prosazovali dobro. Během obřadu žehnání se na prapor připíná stuha s latinským názvem, který v překladu znamená Blahoslavení, kteří střeží právo v každé době,“ upřesnila mluvčí brigády Jana Samcová.

Akce na druhém nádvoří strakonického hradu začíná v 9 hodin a 40 minut. Součástí bude i koncert vojenské hudby a výstava techniky a výzbroje brigády.

autor: Barbora Jílková
Spustit audio