Modlitební setkání se konají i v Evropském parlamentu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 00858224.jpeg

Kaplnky, ako miesta venované Bohu dnes nájdeme v nemocniciach, na letiskách, či vo veľkých obchodných domoch. Sú aj v americkom senáte, či v nemeckom alebo anglickom parlamente. Pokiaľ by ste hľadali ale kaplnku v Európskom parlamente, či už v Bruseli alebo v Štrasburgu, v ktorom pracujú ľudia rôznych národností a vierovyznania, hľadali by ste márne. Napriek tomu sa na pôde Europarlamentu konajú modlitbové stretnutia. Viac o téme v rozhovore s poslankyňou Annou Záborskou (KDH) priamo v Bruseli:

Kaplnku na bohoslužby v Európskom parlamente v Štrasburgu a ani v Bruseli nenájdeme, bohoslužby sa ale napriek tomu konajú. Kde?

Anna Záborská: „Je meditačná miestnosť, v ktorej hociktorá denominácia, hociktoré náboženstvo môže prísť, môže mať nejaké modlitby. Ale väčšinou, kto sa tam stretáva sú katolíci. V stredu o 8.30 a o 12.00 bývajú bohoslužby alebo rôzne modlitby.“

Ja miestnosť vyzdobená devocionáliami?

Anna Záborská: „Miestnosť nie je vyzdobená žiadnymi devocionáliami, ktoré pripomínajú niektoré náboženstvo, ale keď je tam daná skupina, ja môžem hovoriť za katolíkov, tak sa vyvesia obrazy, kríž, zakryje sa stôl a transformuje sa na oltár. Slúži to ako kaplnka.“

bible

Pani poslankyňa koľko europoslancov, asistentov a zamestnancov sa na takýchto bohoslužbách v Európskom parlamente zúčastňuje?

Anna Záborská: „V Bruseli je to menej, tam býva okolo 15 ľudí. V Štrasburgu, čo je vždycky tiež v stredu počas plenárneho zasadnutia je to medzi 40 až 50.“

Má Európsky parlament zamestnaného kňaza?

Anna Záborská: „V Bruseli chodieva slúžiť bohoslužby buď z neďalekého kláštora jezuitov, alebo potom tajomník COMECE – Európskeho zastúpenia biskupských konferencií. V Štrasburgu, tam je biskupom určený kňaz, ktorý nie je zamestnancom parlamentu, ale chodieva pravidelne vždy ten istý. Je to dominikán, ktorý v podstate deväť rokov slúži bohoslužby pre Európsky parlament.“

Čo Vám dáva takáto bohoslužba na pôde Európskeho parlamentu počas pomerne hektického pracovného týždňa?

Anna Záborská: „Okrem toho osobného prínosu, povzbudenia a stíšenia sa, dáva aj určitý prehľad hlavne v tom Štrasburgu, kde je nás viacej, o ľuďoch, s ktorými sa potom stretneme na chodbe, tak stačí, ak si vymeníme pohľad a vieme ako zmýšľa. Alebo keď potrebujem nejakú podporu, poradiť alebo porozprávať sa, tak viem, za kým mám ísť.“

Na pôde parlamentu sa viackrát uskutočnilo stretnutie s rôznymi predstaviteľmi Cirkví. Koho návštevu by ste vyzdvihli?

Anna Záborská: „Chodia významné osobnosti. Boli aj významní predstavitelia zo Svätej stolice. Bol tu kardinál Ravasi, kardinál Turkson, pred tým bol kardinál Antonelli. Skutočne až na tej najvyššej úrovni vystúpil na pôde Európskeho parlamentu aj blahoslavený, podľa mňa svätý Ján Pavol II. Určite by bolo obrovskou poctou pre Európsky parlament, keby svätý otec František prišiel.“

Kardinál Gianfranco Ravasi

Neuvažujete o pozvánke?

Anna Záborská: „Hovorilo sa už o tom, dokonca predseda Schulz, keď navštívil v septembri pápeža Františka, tak ho pozval oficiálne. Tie dvere sú otvorené. Ja si myslím, že by to prinieslo okrem toho požehnania aj tú múdrosť, ktorú on predstavuje.“