Literární matiné

Arcibiskup Dominik Duka u mikrofonu Radiožurnálu

Tipy na knížky Pascala Merciera Lea a Glosy Dominika Duky; Miloš Velemínský představuje svou knihu Celebritami proti své vůli; recenze knih Josefa Virgila Grohmana Pověsti z Čech a Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě; tradiční soutěž.KNIŽNÍ TIPY:

Pascal Mercier: Lea
Velký zájem kritiky i čtenářů budí nový román Pascala Merciera Lea. Nakladatelství Plus opatřilo knihu reklamní páskou, která upozorňuje i na předešlý velmi úspěšný román tohoto švýcarského autora Noční vlak do Lisabonu, který vyšel česky nedávno. Lea je příběh geniální houslistky a rozporuplné osobnosti, která se po smrti matky uzavře do sebe a zdá se, že jen hudba ji může zachránit. Nakonec všechno dopadne jinak. Čtenář se nevyhne pocitu smutku a bezvýchodnosti, ale přesto jde o skvělý román. Přeložila ho Radka Denemarková.

Pascal Mercier: Lea


Glosy Dominika Duky
Glosy Dominika Duky vycházejí v Radioservisu aktuálně při příležitosti jmenování monsignora Dominika Duky kardinálem. Jde o poznámky a postřehy, které vysílal ČRo1 Radiožurnál v loňském roce. Namátkou připomenu některá témata těchto promluv: Svatá Anežka je pro nás velkým vzorem; Řeholníci a řeholnice do našeho světa stále patří; Náš blahobyt je postaven na sebestřednosti nebo Úspěchy českých vědců jsou málo medializované.

Glosy Dominika DukyNÁŠ HOST:

Hostem Literárního matiné je Miloš Velemínský. Zakladatel českobudějovické neonatologie shrnul ve své knize Celebritami proti své vůli dojemné příběhy postižených dětí a jejich maminek.

Miloš Velemínský: Celebritami proti své vůli
RECENZE Libora Svobody:

Josef Virgil Grohman: Pověsti z Čech a Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě
Jedním z pozitivních fenoménů dvou polistopadových desetiletí je zvýšený zájem o regionální historii, tradiční lidovou kulturu a folklór. Mnohá města a regiony dnes znovu vydávají reprinty starých historických pojednání a lokální sbírky pověstí, pohádek, starých zvyků, pověr a obyčejů. V mnoha případech se tak k českému čtenáři dostaly knihy, které mu byly až dosud nedostupné (ať již proto, že byly naposledy vydány už velmi dávno, nebo proto, že vyšly německy.
To je případ i dvou knih, které před nedávnem vydalo nakladatelství Plot. Jejich autorem byl významný domácí německojazyčný pedagog a lingvista Josef Virgil Grohmann (1831-1919), který na počátku své profesní kariéry působil jako středoškolský učitel na staroměstském gymnáziu a pražské obchodní akademii. Zájem o mytologii, pověsti, a lidové zvykosloví jej vedl k tomu, že přiměl své žáky a studenty, aby pro něho v letech 1856-1862 sbírali pověsti a lidové obyčeje, které pak tematicky uspořádal a doprovodil odbornými - přirozeně v duchu tehdejších vědeckých představ a pojetí - komentáři a doplňujícími poznámkami. Výsledkem jeho folkloristických studií byly dvě německy psané přelomové a průkopnické práce v dějinách české i německé folkloristiky v českých zemích.

Josef Virgil Grohman: Pověsti z Čech

Roku 1863 vyšla první, literárně neupravovaná sbírka autentických českých pověstí, která nyní česky vyšla pod názvem Pověsti z Čech. O rok později vyšla kniha druhá, zabývající se lidovými pověrami v českém i německém zvykosloví. Český název knihy je Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě.
Kniha pověstí obsahuje celkem 343 pověstí, z čehož bylo plných 324 textů sebráno přímo v terénu od celkem 74 informátorů. V knize Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě se čtenářům předkládá bezmála 1700 záznamů lidových pověr, magických představ, obyčejů a zvyků z celého území současného českého státu. Zastoupeny jsou i jižní Čechy (Jindřichův Hradec, Třeboň, Český Krumlov, Nová Bystřice). Grohmann ve svých knihách neuvedl pouze texty sebrané v terénu, ale v případech, kdy považoval vyprávění za projev lidové tradice, využil ve své práci i starší literární prameny a práce některých současných sběratelů a folkloristů (Václav Hájek z Libočan, Bohuslav Balbín, Johann P. Prätorius, Václav Krolmus, Ignác Jan Hanuš, Karel Jaromír Erben a někteří další). To je příklad i souboru pověstí o Bílé paní z jindřichohradeckého zámku, kde hodně čerpá právě z Bohuslava Balbína.
Překlad obou Grohmannových děl považuji za skvělý přípěvek k historii tradiční lidové kultury a ke kulturním dějinám obecně a všem posluchačům naší stanice je vřele doporučuji k četbě.

Josef Virgil Grohman: Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě

SOUTĚŽ:

Odpověď na minulou soutěžní otázku: Ken Kesey: Vyhoďme ho z kola ven, nebo překlad původního anglického názvu Přelet nad kukaččím hnízdem. (151 správných odpovědí)

Výherci: L. Čejková, M. Kretek, M. Podlahová, M. Rieszová, V. Slavíková, V. Tourek.

Nová otázka: 26. února 2011 zemřel jeden český spisovatel, na jehož jméno se vás dnes ptáme. Poslechněte si záběr, natočený na jedné z mnoha besed tohoto autora se studenty. Poznáte ten hlas?

Odpovědi na naši otázku a veškeré své dotazy či podněty k pořadu "Literární matiné" pište na adresu PhDr. Hana Soukupová, Český rozhlas, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice, nebo na e-mail: Hana.Soukupova@cb.rozhlas.cz. Využít můžete i telefonní záznamník na čísle 386 797 277.