Literární matiné 20. února 2011

Yann Martel: Beatrice a Vergilius

Yann Martel: Beatrice a Vergilius Spisovatel Henry má problémy s psaním své nové knihy, jeho jmenovec chce napsat alegorickou divadelní hru o holocaustu. Co jim přinese jejich vzájemné setkání? Novinka kanadského spisovatele, autora bestselleru Pí a jeho život.

Ladislav Tunys: Oldřich Nový
Další monografie (na trhu je i kniha z pera O. Suchého Oldřich Nový přichází) věnovaná známému českému herci a bonvivánovi.

Ladislav Tunys: Oldřich Nový


NÁŠ TIP:

Tisíc let vroucích modliteb: tak se jmenuje povídkový soubor čínsko americké autorky Yiyun Li, ověnčený několika literárními cenami. My už tuhle autorku známe díky českému překladu jejího románu Ubožáci. Děj těchto povídek se odehrává jak v dnešní Číně, tak v prostředí čínských emigrantů ve Spojených státech. Hrdiny jsou tu obyčejní lidé, kteří zápolí s všedními problémy, tématem jsou rodinné vztahy, problémy, které s sebou přináší moderní technika, generační střety. Nemyslete si, že vám čínské reálie ztíží čtení; díky nim je kniha mimořádně zajímavá a všechno, co se tu řeší, se v obecné rovině týká každého z nás. Tisíc let vroucích modliteb vydává Knižní klub.

Yiyun Li: Tisíc let vroucích modliteb
RECENZE Jitky Rauchové:

Milena Lenderová – Božena Kopičková – Jana Burešová – Eduard Maur (eds.): Žena v českých zemích od středověku do 20. století
Hlavními editory svazku se stali renomovaní znalci tzv. ženských dějin Milena Lenderová, Božena Kopičková, Jana Burešová a Eduard Maur.
Navzdory svému titulu není kniha kontinuálním vyprávěním o ženském údělu v průběhu staletí, ale pestrou mozaikou rozmanitých pohledů na proměny vlastností, chování a sociálních rolí žen v dějinách. Kontinuálnost navíc nemusí být zachována ani při četbě; byť jednotlivé kapitoly spojuje společné téma ženských dějin, jsou obsahově samostatné a mohou být čteny v libovolném pořadí. Po úvodním teoretickém a metodologickém vymezení tématu historie žen, určeném spíše pro odbornou veřejnost, tak čtenář může dle vlastního uvážení mapovat například rytmus ženského života od narození do smrti či sledovat různé podoby duchovna a tělesna v životě žen. V těchto kapitolách přinášejí autoři detailní a velmi zajímavé informace – například o těhotenství a porodu a jejich náboženských a rituálních významech nebo o pestré škále symbolického využití oděvu. Prostřednictvím četby této knihy je však možné proniknout i do tajů historických domácností, hospodaření, majetkových poměrů, ženských povolání či různorodých uměleckých a cestovatelských ambicí českých žen. Stranou nezůstaly ani ženy vyděděné, společensky ocejchované, mezi něž byly odnepaměti řazeny tulačky, žebračky, čarodějnice, svobodné matky, rebelky, vražedkyně a prostitutky.
Nakladatelství Lidové noviny v duchu tradiční grafiky text doplnilo pouze černobílými fotografiemi, což je vzhledem k charakteru některých vyobrazení docela škoda. Navzdory názvu navíc není téma ženských dějin rozvedeno až do dnešních dnů, ale pouze do poloviny minulého století. Detaily z ženské každodennosti komunistického Československa a postřehy o výrazné proměně postavení ženy ve společnosti v této epoše tak bohužel chybí. Ale to je snad jediná vážnější výhrada, která může případného čtenáře zamrzet. Kromě zajímavého, byť někdy snad příliš odborného textu nabízí toto dílo velké množství informací, které mnohé vypovídají i o některých dodnes živých, byť mylných představách dnešní společnosti o ženách a jejich rolích.

Milena Lenderová – Božena Kopičková – Jana Burešová – Eduard Maur (eds.): Žena v českých zemích od středověku do 20. století

SOUTĚŽ:

Odpověď na minulou soutěžní otázku: kníže Myškin vystupuje v Dostojevského románu Idiot. (Správně: 104 odpovědí, chybně: 1.)

Výherci: H. Bolečková, M. Dušák, Z. Jirušová, L. Komrsková, pí Pecháčková, M. Přeučilová.

Nová otázka: V hádance vám chceme připomenout spisovatele Svatopluka Čecha, který se narodil se 21.2.1846 a zemřel 23.2.1908. Jeho výlety pana Broučka patřily po generace k povinné školní četbě. Proto vás asi nepřekvapí, když vám připomeneme ten patrně nejznámější, totiž Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století. Vzpomenete si, ve které pražské hospůdce tento podivuhodný výlet Matěje Broučka začíná?

Odpovědi na naši otázku a veškeré své dotazy či podněty k pořadu "Literární matiné" pište na adresu PhDr. Hana Soukupová, Český rozhlas, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice, nebo na e-mail: Hana.Soukupova@cb.rozhlas.cz. Využít můžete i telefonní záznamník na čísle 386 797 277.