Literární matiné 13. 6. 2010

KNIŽNÍ TIPY:

Jaromír Štětina: Gravitace
Příběhy, které známý novinář spojil do této knihy, se odehrávají v oblasti Frýdlantska od 40. let minulého století až do doby normalizace.

Zdeněk Šmíd: Strašidla a krásné panny
Šmídovy rozverné příběhy, inspirované lidovým podáním i kalendářovými příběhy, vycházejí už ve 4. vydání. Autor se v nich vrací do svého oblíbeného kraje – na Karlovarsko.

NÁŠ HOST:

Josef Kroutvor vystudoval filozofii, historii a dějiny umění. Pracoval v uměleckoprůmyslovém muzeu a od 70. let minulého století hodně publikoval v samizdatu, především eseje, pod kafkovským pseudonymem Josef K. V roce 1998 pak vyšly ve velké knize nazvané Fernety. Pokud jde o jižní Čechy, připomeňme zájem tohoto autora o dílo Egona Schieleho nebo Josefa Váchala a také jeho velmi osobní napojení na Třeboňsko, kde má chalupu a kde tráví poměrně hodně času. Nakladatelství Pulchra vydalo nedávno další eseje Josefa Kroutvora nazvané Klobouk, kniha a hůl, kde najdeme jihočeských témat docela dost.

Josef Kroutvor: Klobouk, kniha a hůl

RECENZE Karly Ladwigové:

Lytton Strachey: Královna Viktorie
Viktoriánský věk je pro Velkou Británii dodnes nezapomenutelnou a dá se říct i dodnes přežívající dějinnou epochou, jejíž věhlas zasáhl i kontinent. Nositelkou této tradice byla královna Viktorie, vládnoucí této zemi 64 let (1837-1901). Bylo o ní a její době napsáno mnoho a jednu z nejsolidnějších prací představuje historický esej mistra anglické prózy Lyttona Stracheyho. Žil v letech 1880-1932 a byl členem literární a umělecké „skupiny z Bloomsbury“, k níž patřili Virginie Woolfová (jíž autor knihu věnoval) nebo kritik a esejista E.M. Forster. Strachey byl tvůrcem tzv. nové biografie a dosáhl úspěchu zvláště knihami Významní viktoriánci, Královna Viktorie a Alžběta a Essex.
Pro historickou práci o královně Viktorii použil autor všech tehdy dostupných pramenů: královniných deníků a korespondence a memoárové literatury jejích současníků, dvorských osobností. Z této mozaiky sestavil portrét povahově pevné, přesvědčivé a vitální panovnice, nevšedně upřímné, se smyslem pro povinnost, svědomí a mravnost. Viktoriánský věk se rozjel naplno se spořádaným společenským a rodinným životem královského páru – Viktorie a jejího zbožňovaného manžela, prince Alberta Emanuela ze Saska-Coburgu. Tento schopný Němec a dá se říct šedá eminence její vlády zasáhl velmi pozitivně do jejího života; jeho předčasné úmrtí ji zdrtilo a zahalilo do smutku téměř na celý život. Byla tu však početná rodina (měla 7 dětí), složité příbuzenské a politické vztahy, střídaly se vládnoucí strany a ministerští předsedové. Ke dvěma z nich (lordu Melbournovi a Benjaminu Disraelimu) ji poutalo vřelé přátelství a jejich radám vždy nadšeně podléhala.
Kniha zachycující stěžejní události anglického života a osobní osud královny analyzuje také osobnosti kolem jejího trůnu, jež se podílely na rozmachu britského impéria po celém světě. Viktorie, která poznamenala svou dobu konzervativním přístupem k náboženství (vychovávala ji luteránka, ale nejlépe se cítila ve skotském presbyteriánství), nikdy ze svých zásad neslevila: nesmělo se kouřit, emancipace žen ji pobuřovala, jejím krédem bylo impérium a sociální záležitosti téměř nevnímala. Přes všechen despotický přístup však byla zvláště v druhé půli a ke konci svého života národem milována a uctívána. Stala se součástí anglického systému hodnot a navzdory své intelektuální průměrnosti symbolem solidnosti a stability impéria.
Fundovaný autor vylíčil čtenáři viktoriánskou etapu v dějinách Anglie s jedinečným postřehem, lehkostí a vypravěčskou zručností. Uchovává si přitom nad děním jistý nadhled, z něhož lze místy vycítit jemnou ironii, a na druhé straně shovívavost i humor. Knihu o královně Viktorii, letos vydanou v nakladatelství Paseka, doplňují četné ilustrace (dobové portréty, obrazy a fotografie). Je to dílo poutavé a čtivé, které by si čtenáři preferující historickou četbu neměli nechat ujít.

Lytton Strachey: Královna Viktorie

NÁŠ TIP:

Miriam Löwensteinová je koreanistka a věnovala se zatím více překladům než vlastnímu psaní. To se teď změnilo . NLN jí vydalo knihu, která se jmenuje V Koreji se Korejcům nevyhnete a shrnuje její zážitky z pobytu v této zemi – podotýkám ještě, že jde o Koreu jižní.
Není to jen povrchní pohled turisty, protože autorka se dostala i do běžné korejské rodiny, popovídala si s venkovany i s obyvateli velkoměsta. Na druhou stranu může být její knížka užitečná i pro ty, kteří se do Koreje chystají, protože jim trochu přiblíží i ty nejběžnější záležitosti jako je doprava, ubytování, restaurace a podobně. Miriam Löwensteinová V Koreji se Korejcům nevyhnete.

Miriam Löwensteinová: V Koreji se Korejcům nevyhnete

SOUTĚŽ:

Odpověď na minulou soutěžní otázku: Minule jsme nesoutěžili.

Nová otázka: Chrám svatého Mikuláše na pražské Malé Straně, konkrétně jeden tamní obraz, inspirovaly významného českého prozaika a novináře ke slavnému literárnímu dílku. 12. června roku 1840, tedy před 170 lety, se tento autor narodil, což je malá nápověda. Napište nám jméno autora a název toho díla. Na vaše odpovědi čekáme 14 dní, do pátku 25. června 2010.

Odpovědi na naši otázku a veškeré své dotazy či podněty k pořadu "Literární matiné" pište na adresu PhDr. Hana Soukupová, Český rozhlas, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice, nebo na e-mail: hana.soukupova@cb.rozhlas.cz. Využít můžete i telefonní záznamník na čísle 386 797 277.

Záznam pořadu Literární matiné si můžete poslechnout v rubrice Rádio na přání.

Spustit audio
autor: Hana Soukupová