Lidé budou moci nahlédnout do laboratoří Biologického centra Akademie věd

20. leden 2015

Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích bude víc propagovat vědeckou práci. Ve vstupní hale proto vybuduje malé návštěvnické centrum s informačními tabulemi.

Lidé se na nich dočtou o největších úspěších jihočeských vědců. Biologické centrum s více než pěti sty zaměstnanci je jedním z největších evropských pracovišť ekologicky zaměřeného výzkumu.

„Některé týmy se věnují biomedicíně a nanotechnologiím. O jejich nejzajímavějších projektech by se měli lidé dozvědět právě v tomto novém návštěvnickém centru,“ říká vedoucí střediska služeb Biologického centra Zdeňka Grufíková.

Návštěvnické centrum Biologického centra Akademie věd by mělo být otevřené v příštím roce

Spustit audio