Jindřichohradecký městský park čeká revitalizace

22. únor 2011

O revitalizaci městského parku se v Jindřichově Hradci mluví už delší dobu. Hlavním bodem, který u veřejnosti vyvolává nevoli, je kácení vzrostlých stromů, to ale bude podle dendrologické studie nezbytné.

Na první schůzce se s pražskou firmou, která byla na základě výběrového řízení pověřena zpracováním projektu revitalizace městského parku, sešli jindřichohradečtí radní a komise pro životní prostředí.

Co bylo jejich hlavním tématem, řekl Českému rozhlasu místostarosta města Bohumil Komínek: „Jednalo se o první schůzku, kde představili současnou podobu parku, jaké jsou tam dřeviny a co by bylo potřeba vyřezat. Ukázali nám, jak by si v první fázi revitalizaci parku představovali.“

„Bylo předloženo plno nápadů, jak od komise, tak od rady, a všechny byly sepsány. Firma bude dále předkládat dílčí projekty k prodiskutování. Jakmile bude projekt připraven k veřejnému projednání, tak ho předložíme veřejnosti, aby se k němu mohla vyjádřit,“ uvedl Komínek.

V jindřichohradeckém městském parku se s kácením už začalo. Momentálně jsou káceny stromy, které byly soudním znalcem označeny jako nebezpečné. Radikální zásah městský park čeká až po veřejném projednání a schválení konečného projektu revitalizace, mělo by to ale být ještě letos.

Spustit audio