Jindřichohradecká radnice hodlá ušetřit na elektřině

27. červenec 2010

Jindřichův Hradec by rád ušetřil na elektřině. Zhruba před měsícem vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele pro výběr nejvýhodnějšího dodavatele elektrické energie. Vítěz, který z výběrového řízení vzešel, bude mít za úkol vybrat co nejvýhodnějšího dodavatele elektřiny pro město i pro další organizace zřizované městem pro rok 2011, případně i další léta.

Jak řekl tajemník jindřichohradeckého městského úřadu Karel Přibyl, na vítěznou firmu z Olomoucka čekají i další úkoly: „Součástí zajištění této zakázky je i audit spotřeby elektrické energie na jednotlivých odběrných místech, možná úprava spotřeby, posouzení tarifů a velikosti jističů. Tam, kde by bylo výhodnější tarify či parametry jističů změnit, je upravit a tím docílit dalších úspor v této oblasti.“

Zda firma pověřená výběrem dodavatele elektřiny pro Jindřichův Hradec pro tento výběr použije klasické výběrové řízení nebo v poslední době velmi oblíbenou e-aukci, se rozhodne až na základě auditu.

Spustit audio