Ján Sliacky: Zdroje

16. říjen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Andreas Gajdošík, pohled do instalace Nelidské zdroje. Cena Jindřicha Chalupeckého 2019

Zdroje. Co vás napadne, když uslyšíte tohle slovo? Někoho možná přírodní. Jiného lidské. Já mám však na mysli ty informační.

Nedávno jsem se na sociálních sítích účastnil diskuse, která reagovala na článek pojednávající o úbytku hmyzu v naší přírodě. Poznamenal jsem, že si dobře pamatuju, jak to ještě před čtyřiceti lety na loukách a v lesích hučelo. Jak po mě neustále „něco“ lezlo. Jev, který dnes v tom samém prostředí nezažívám.

Na příspěvek reagoval asi třicetiletý muž s dotazem, zda mohu úbytek hmyzu, který subjektivně vnímám, doložit objektivním výzkumem. Samozřejmě, patřičně „ozdrojovaným“.

Svět se nám velice rychle změnil. Zatímco celá tisíciletí platil za nezávislého, svobodného a zdravě myslícího ten, kdo uvažoval, všímal si, a dokázal pro sebe na základě vlastních životních zkušeností vyvodit nějaký závěr, dnes se za svobodného a nezávislého považuje ten, kdo si ani tak nevšímá života kolem sebe, ale údaje si umí nálezt, samozřejmě, kvalitně „ozdrojované“…

Jak je to možné? Dnes, ve svobodné době a společnosti? Odpověď vidím ve výchově v rodinách a samozřejmě ve školách, které po žácích nechtějí samostatné myšlení, ale ověřená, našprtaná data…

Smutné. Nebezpečné.

Přeji vám schopnost vnímat, přemýšlet a zaujímat vlastní, subjektivní, stanoviska a názory. Jsem přesvědčený, že to je a bude potřeba.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...