Eva Kadlčáková: Zákon ponožek

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ponožky pro klienty Ústavu sociální péče ve Staré Olešce
0:00
/
0:00

Tak, jako má lidská společnost své zákony a jako platí zákony mezi nebem a zemí, tak existují i zákony věcí. Všichni známe Murphyho zákon o tom, že jakoukoli věc vyhodíme, tu ji bezprostředně poté potřebujeme.

Existuje ale i zákon ponožek. Platí odnepaměti, nejpozději od doby, kdy lidstvo vymyslelo automatické pračky. Není součástí žádné sbírky zákonů, protože na základě své působnosti vytváří vlastní sbírky, tzv. sbírky lichých ponožek.

Znění tohoto zákona vám nyní předkládám k prvnímu čtení:

§ 1 Zákona ponožek, Sbírky lichých ponožek:
Pro ponožky platí, že se po užití obvykle nacházejí pohozené uprostřed kterékoli místnosti v bytě, jsou vždy sežmoulány do kulovitého tvaru, jsou tvrdé a páchnou.

§ 2 Zákona ponožek, Sbírky lichých ponožek:
Pokud se špinavé ponožky vloží do koše na prádlo, pak platí, že se při vyjímání prádla z koše některé z těchto ponožek v koši prostě nenacházejí.

§ 3 Zákona ponožek, Sbírky lichých ponožek:
Počet ponožek vložených do bubnu pračky se nikdy nerovná počtu ponožek z pračky vyjmutých. Tento je vždy nižší.

§ 4 Zákona ponožek, Sbírky lichých ponožek:
Ponožky, které požrala pračka, se zpravidla již nikdy nenajdou. Je základním principem zákona ponožek, že některé ponožky zkrátka při procesu praní - při jeho přípravě, konání či při činnostech následujících – sublimují.

§ 5 Zákona ponožek, Sbírky lichých ponožek:
Sudé ponožky, které se ve výjimečných případech v bubnu pračky znovu najdou, jsou buďto obarveny na červeno anebo se srazily při následné vyvářce ložního prádla. Jako odstavec bé paragrafu pět Zákona ponožek lze uvést skutečnost, že pokud byla ponožka vyvařena, pak to vždy byla ponožka barevná, čehož následkem je obarveno i světlé ložní prádlo.

§ 6 Zákona ponožek, Sbírky lichých ponožek:
Platí, že při následující zákonité sublimaci ponožek související s dalším, novým procesem praní zmizí ponožky z úplně jiných párů. Nikdy nenastane případ, kdy by se ztratila i lichá ponožka (a to především proto, že liché ponožky už nikdo nenosí).

§ 7 Zákona ponožek, Sbírky lichých ponožek:
Liché ponožky vytvářejí v domácnostech tzv. Sbírky lichých ponožek. Tyto sbírky bývají ukládány do prádelníků na zvláštní místo a jejich účelem je čekat na zázrak, totiž na velmi nepravděpodobný návrat sudé ponožky.

§ 8 Zákona ponožek, Sbírky lichých ponožek:
Pro liché ponožky platí, že dříve nebo později budou rozhodnutím hospodyňky či hospodáře zlikvidovány jako bezpředmětné. V tomto případě nastává jev popsaný v paragrafu 9.

§ 9 Zákona ponožek, Sbírky lichých ponožek:
Pokud už dojde k likvidaci Sbírky lichých ponožek, pak je zákonité (viz. Murphyho zákon o potřebnosti věcí), že se krátce na to objeví na různých místech v bytě i mimo něj soubor jednotlivých kusů ponožek, který dohromady vytvoří Sbírku sudých ponožek. Protože však Sbírka lichých ponožek zanikla, přebírá nově utvořená sbírka její název i funkci.

§ 10 Zákona ponožek, Sbírky lichých ponožek:
Pro zákon ponožek platí, že je neměnný a nekonečný.

To je vše. Děkuji vám za pozornost a prosím o připomínkování zákona…

Spustit audio