Drsný osud pohraničí připomíná Muzeum vysídlených obcí Novohradska

2. prosinec 2018

Lidi žijící u hranic zásadně poznamenaly roky 1918, 1938, ale také 1945, 50. léta a koneckonců i rok 1989. Události připomíná první jihočeské muzeum svého druhu v Kamenné.

V dubnu roku 2015 otevřeli členové společnosti Novohradská renesance v malé jihočeské obci jménem Kamenná u Trhových Svinů Muzeum vysídlených obcí Novohradska. A rozhodli se zmapovat ještě o něco málo víc než posledních sto let.

„Expozice muzea návštěvníky seznamuje s historií osidlování Novohradska a s proměnami krajiny souvisejícími s vysídlením obyvatel v různých obdobích,“ říká autor a spoluautor některých expozic Josef Šupler mladší.

„Před několika lety mě oslovil investor, který tento původně polorozpadlý statek koupil. Chtěl ho opravit a dát mu nějakou smysluplnou náplň,“ dodává na vysvětlenou, jak se k práci na vzniku muzea dostal.

Je to tu mrtvý kraj. S následky vysidlování se potýkají v pohraničí dodnes

Odsunovaní Němci po druhé světové válce

Republika slaví letos 100. narozeniny a asi v ní není místa, které by bylo více zkoušené, než pohraničí. První napětí zažilo už při vzniku Československa, pak přišla druhá světová válka, poválečný odsun, kolektivizace, normalizace, sametová revoluce, Evropská unie.

Muzeum zabírá takřka polovinu rozlehlého statku, přesně 490 metrů čtverečních, a vede návštěvníky do dvou podlaží. V nich postupně ukazuje základní údaje důležité pro pochopení historického vývoje regionu, například to, kdy a proč se na tomto území vzali německy mluvící obyvatelé. Chronologicky pak představuje různé důvody odchodu obyvatel do jiných krajů a zemí.

„Přehledně shrnutá fakta týkající se politického pozadí i praktického provedení odsunu Němců z Novohradska například ukazují, kolik lidí bylo odsunuto nebo co si museli vzít s sebou. A návštěvník pak může porovnat situaci Čechů vystěhovaných v roce 1938 se situací Němců po roce 1945,“ dodává Josef Šupler.

Samostatnou kapitolou je i Železná opona věnovaná vzniku hraničního a zakázaného pásma, technickým opatřením k „ochraně hranic“ i příběhům uprchlíků.

Spustit audio

Související