Dotaci na výměnu kotlů i výsadbu stromů nabízí Nová zelená úsporám. Uspějí všichni, kdo splní podmínky

11. říjen 2021

Dotační programy na zateplování, výměnu kotlů, pořízení solárních systémů, ale i na zelené střechy, výsadbu stromů a nakládání s dešťovou vodou se slučují do Nové zelené úsporám.

„Hlavní novinkou v tomto programu je, že slučuje vícero titulů. Je velmi obsáhlý. Nově slučuje jak rodinné domy, tak bytové. A ke klasickému zateplování a výměně oken přidává i další programy, jako je Dešťovka, program na výsadbu stromů, ocitají se v něm také výměny kotlů. Je to komplexní balíček na jednom místě,“ vysvětluje odborný poradce z Energy Centra České Budějovice Ondřej Pokorný.

Nová zelená úsporám startuje v úterý 12. října 2021 v 10 hodin, ale není třeba spěchat. „Určitě není důvod plašit, program je dlouhodobý. Takto by měl běžet do poloviny roku 2025, s tím že se předpokládá, že poběží až do roku 2030,“ uklidňuje Ondřej Pokorný.

Ondřej Pokorný, odborný poradce z Energy Centra České Budějovice

Novinkou je také plná digitalizace. „Státní fond životního prostředí přistoupil k tomu, že veškerá administrace bude probíhat elektronicky. Je to výhoda pro ty, kteří umějí počítačem, ale i tak to lidé zvládnou – například s pomocí rodiny nebo společností, které se podáváním a vyřizováním dotací zabývají,“ říká poradce.

Rada odborníka je namístě. K žádostem je totiž potřeba doložit předepsané dokumenty. Ty se liší titul od titulu a rovněž se přikládají elektronicky, formou příloh k žádosti. Nejjednodušší je z hlediska příloh dotace na výměnu kotle.

Jak upozornil Ondřej Pokorný, v září 2022 přestanou být legální kotle na tuhá paliva první a druhé třídy. „Je tedy poslední možnost využít dotaci k jejich výměně. Další výzvy z takzvaných kotlíkových dotací už budou směřovány například na nízkopříjmové domácnosti, nebudou pro každého žadatele,“ připomíná.

Čtěte také

Žádat v Nové zelené úsporám lze předtím, než se pustíte do práce, během ní, anebo i po dokončení úprav či novostavby. Spadat do ní mohou ale jen faktury z roku 2021 a později. Na dokončení máte obvykle 24 měsíců, i zde se ale lhůty liší podle rozsahu prováděných prací.

V době covidu a po něm není jisté, zda bude k dispozici materiál a do jaké míry budou fungovat všechny služby. „Státní fond životního prostředí se v tomto podle našich zkušeností snaží vyhovět a je-li to možné, lidem lhůty pro dokončení prodlužovat,“ dodává odborný poradce.

Co je podstatné: lidé si musejí úpravy, výměny či novostavbu zafinancovat sami. Dotaci z programu Nová zelená úsporám získají až po dokončení a vyúčtování akce. „Jedná se většinou o fixní částku,“ říká Ondřej Pokorný, „například na pořízení tepelného čerpadla dostanete 100 tisíc korun. Maximálně však do 50 procent z ceny. Jestliže byste tedy pořídili čerpadlo za méně než 200 tisíc, fond by vám ponížil dotaci na padesát procent ze skutečné ceny.“

Pozitivní zprávou je, že v Nové zelené úsporám tentokrát uspějí všichni žadatelé, kteří splní její podmínky. Výzva není zastropována.

Celý rozhovor s poradcem Ondřejem Pokorným o programu Nová zelená úsporám si poslechněte online.

Spustit audio

Související