Děti v rakouském příhraničí se učí česky. Projekt má podpořit sousedské vztahy

České písničky, česká slova a pozdravy zní pravidelně z rakouské příhraniční mateřské školy v obci Unserfrau. Děti mají hodiny češtiny a jazyk procvičují i s českými dětmi, které vozí do rakouské školky několik maminek z Nových Hradů.

Do mateřské školy v Unserfrau chodí 38 dětí. Česky se učí s rodilou mluvčí jednou týdně. Ředitelka školy vidí na kurzu jen pozitiva: „Zjistila jsem, že je velmi dobré přepisovat hranici. Děti z toho profitují, učí se kulturu jiné země a vnímám to velmi pozitivně pro jejich další život.“

Učitelka Alice Schieswald začala vést kurzy před jedenácti lety. „Jsou tady velmi šikovné děti. Ráno se česky pozdravíme, pak hrajeme různé hry, děti třeba česky počítají a já na ně mluvím česky při všech činnostech,“ popisuje.

Některé děti pokračují s češtinou i na základní nebo střední škole. Rakouští rodiče výuku vítají. „Když jsem začínala, tak pouze v jedné jiné školce byl rodič proti tomu, ale během pár měsíců se to změnilo. Tady to problém není. Dokonce když jsou školkové slavnosti, tak se někteří rodiče snaží i něco česky říct,“ vzpomíná Alice Schieswald.

V rakouské příhraniční mateřské škole v obci Unserfrau se děti učí česky

Do rakouských příhraničních školek vozí děti i čeští rodiče. Radka Bartošková z Nových Hradů jezdí do Unserfrau s pětiletým Stáníkem. „Dali jsme sem syna kvůli jazykovým dovednostem, aby se dokázal dorozumět plynule německy. Po půl roce se do kolektivu začlenil a začal úplně běžně s dětmi komunikovat. Je zajímavé, že rakouské děti se od něj naopak naučili pár českých slovíček a mluví spolu napůl česky a napůl německy,“ komentuje.

Evropský projekt BIG ATCZ5 podpořen přeshraničním programem Interreg AT-CZ V-A funguje i v dalších obcích a městech v regionu Dolní a Horní Rakousko, Vídeň, dále také v Jihočeském a Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Jen česky se tak v rakouských školkách učí asi tři tisíce dětí.