Děti i osmdesátníci. Na sletu v Českých Budějovicích cvičilo více než 1100 sokolů

10. červen 2018

Všichni jihočeští sokolové se sjeli do Českých Budějovic. Na stadionu na Sokolském ostrově se uskutečnil Krajský Všesokolský slet. U události, která se koná jen jednou za šest let, byl i Český rozhlas České Budějovice.

„Je to pro nás velmi významná událost, protože je to náš nejviditelnější projev na veřejnosti. Slet je naším cílem vždycky,“ komentoval náčelník jihočeské sokolské župy Václav Marek.

Jihočeská župa je poměrně mladá. Vznikla v roce 2005 sloučením tří žup - Jeronýmovy v Písku, Žižkovy v Táboře a Husovy v Českých Budějovicích.

Průměrný věk jihočeských sokolů je 35 let. „Určitě nejsme někde za šedesátkou, jak si někdo myslí. Máme nesmírně mnoho mladých,“ připomněl Václav Marek. Nejmladšími účastníky sletu byli tříletí cvičenci, nejstaršími ti, kteří už překročili osmdesátku.

Mezi aktivní sokoly patří Svatava Křivancová. Na slet připravila jednu skladbu s dětmi jako vedoucí, v další sama cvičila. „Je to skladba Spolu. Je taková symbolická, protože spolu cvičí Češi a Slováci na českou a slovenskou hudbu, a to ke stému výročí vzniku Československa,“ vysvětlila.

Prapory mají sto let staré i úplně nové

Svatava Křivancová byla i spolurežisérkou sletového programu. Ten začal slavnostním nástupem všech cvičenců. „Nástup k takové slávě patří a je to také příležitost k představení sokolských praporů. Jsou historické, nejstarší pochází z doby kolem roku 1920. Sokolské prapory jsou nádherné a vznikají i v současné době, ten nejnovější je ze Strunkovic nad Blanicí z letošního roku,“ doplnila.

Sokolský slet jihočeské župy v Českých Budějovicích

Po nástupu následovala přehlídka jednotlivých skladeb. Do celkem jedenácti vystoupení se zapojilo více než 1100 sokolů. Představili se děti, mládež i dospělí. Program završila nejstarší sokolská generace se skladbou Princezna republika na hudbu Karla Hašlera.

Skladbu pro předškolní děti Noty napsala Dana Uzlová se synem. „Je to naše druhá společná skladba. Syn se už trochu začíná učit, aby jednou převzal žezlo,“ vyprávěla žena, která sama poprvé cvičila na spartakiádách, její syn jako dítě na sletu v roce 1996.

Sokolský slet jihočeské župy v Českých Budějovicích

Do skladby pro děti je podle ní důležité vybírat přirozená cvičení jako běh, chůzi, poskoky a lezení. K tomu pak přidala trochu gymnastiky. Děti v modrých úborech představovaly notičky, měly skákací žluté gumy jako notové osnovy a vedoucí cvičitelé symbolizovali houslové klíče.

Dana Uzlová připravila skladbu pro slet popáté. „Pokaždé říkám, že už je to naposledy, ale vždycky se do toho zase nějak dostanu. Pro mě je nejdůležitější nápad a hudba. Jakmile mám hudbu, tak se tvoří krásně. Hudbu pustím dětem a i ony samy mi některé prvky ukážou, já už to potom jenom dotvořím,“ popsala.

Sokolský slet jihočeské župy v Českých Budějovicích

Česká obec sokolská je nejstarší tělocvičná jednota na našem území. Založili ji Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš v zimě 1862 s podporou dalších osobností české politiky a kultury. Sokol zažil šest režimů, čtyřikrát byl zakázán nebo omezen, ale vždy se aktivně zapojoval do veřejného života, včetně válečného odboje.

Idea fyzického i morálního rozvoje zůstala v mnohých dodnes. „Ta Tyršova myšlenka je krásná, Sokol spojuje čestnost, solidaritu, vzájemnou pomoc,“ říká jedna z členek. „Je tam taková věrnost a přátelství mezi námi, je to opravdu upřímné,“ dodává další.

„Sokol mi dává radost ze života a sílu do života,“ uzavírá muž, který se společně se všemi ostatními jihočeskými sokoly zúčastní v červenci Všesokolského sletu v Praze.

Sokolský slet jihočeské župy v Českých Budějovicích