Dárců kostní dřeně a prvodárců krve neustále ubývá

24. březen 2023 14:46

Lékaři se proto vydávají mezi veřejnost. Na besedách a přednáškách se je snaží informovat o tom, co obnáší být součástí registru dárců kostní dřeně. A že tak můžou někomu dát šanci na život.

Primáři českobudějovické nemocnice se tak vydali mezi studenty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Právě mladí lidé můžou někomu neznámému darovat šanci na život.

V reportáži Kristýny Barchini si v úvodu poslechněte například Jana Květouna, který už kostní dřeň daroval a o své zkušenosti povyprávěl před zaplněným přednáškovým sálem.

Po přednášce měli studenti možnost zapsat se do registru dárců kostní dřeně. Využila toho Karolína Paloudová:

„Já už jsem se rozhodla už asi před rokem, co jsem začala psát bakalářskou práci na téma nízkomikrobiální strava po transplantaci kostní dřeně. A čím víc jsem spolupracovala s těmi pacienty, tak jsem si říkala, že by bylo hezké něco udělat. Ta dnešní přednáška mě přesvědčila, že je dobrá příležitost se zapsat.“

Především prvodárců krve je podle primáře transfuzního oddělení Víta Motáně stále nedostatek:

„Protože demografická křivka české populace je nepříznivá a darovat krev lze do pětašedesáti let věku, takže my se budeme dostávat v následujících letech do situace, kdy silné ročníky dárců budou ubývat a nebudeme mít dostatek nových. Tak proto musíme neustále připomínat možnost darování krve,“ vysvětluje primář.

Stále klesají i počty lidí zapsaných v registru dárců kostní dřeně, říká primářka oddělení klinické hematologie Jana Vondráková, což bylo podle ní způsobeno covidovou dobou, klesaly počty osvětových akcí, málo se o této problematice mluvilo a panoval především strach, co covid přinese.

Všechny detaily zájemci najdou na webu českého národního registru dárců kostní dřeně.

Spustit audio