Cesta Pavla Chlouby ke kořenům brambor

Na svahu jihoamerických hor poprvé viděl divokou bramboru. Její vzhled ho překvapil

Bramborový je letošní podzim s Českým rozhlasem České Budějovice. Zahradník Pavel Chlouba se totiž živě hlásí ze své expedice do jižní Ameriky, pravlasti brambor, kam vyrazil, aby zjistil něco více o historii této pro lidstvo zásadní plodiny.

Pátrat po kořenech brambor – to se nepochybně mnohem lépe řekne, než udělá. Najít divoké brambory na rozlehlých svazích a pláních peruánských hor není úplně snadné. Je to trochu jako hledání jehly v kupce sena, neboť bez znalosti místních poměrů by to zabralo příliš času.

Abych si trochu pomohl, zakoupil jsem botanickou knížku o květeně Kordiller, ve které se ale pouze píše, že v Peru se vyskytuje celkem 138 druhů divokých brambor. Jak je najít a kde rostou, se tu ale nedozvíte.

Nakonec jsme o pomoc poprosili jednoho z místních mužů, který byl velmi ochotný. Vypravili jsme se do národního parku u nejvyšší hory Peru Huascarán v pohoří Cordillera Blanca, kde je mimo jiné k vidění mnoho krásných druhů rostlin

Zastavili jsme se na poměrně nenápadném místě. V prudkém svahu kousek od cesty rostlo několik starých původních stromů rodu Polylepis s nádhernou kůrou a větvemi porostlými mechy a lišejníky. Svah byl vlhký, hodně blátivý a rozdupaný od dobytka. Rostlo tu hodně kopřiv, trav podobných těm našim, bylo tu mnoho kamení a na pozadí nevelké pastviny se tyčila kolmá stěna s několika trsy bromélií.

První setkání bylo velikým překvapením

Po krátkém pátrání jsme je našli – ty brambory, samozřejmě. Objevil je právě náš průvodce, který věděl, co hledá.

První kontakt s divokou bramborou byl pro mne velkým překvapením. Čekal jsem trs listů, jaké známe z pole či zahrady, a na vlastní oči jsem viděl malou rostlinu krčící se mezi kameny. Nakonec jsme jich našli ještě více, jednu dokonce s květem.

Z tohoto prvního setkání s divokou bramborou ale nemůžu udělat žádný závěr. Lze jenom doufat, že objevíme i další, třeba ještě zajímavější druhy.

Dovolím si ještě jednu poznámku. V sousedním pohoří Cordillera Negra jsme objevili jednu rostlinu podobnou bramborám. Nemám ji ještě určenou, ale podle znaků je s bramborami velmi blízce příbuzná. Ve fotogalerii ji poznáte snadno, jako jediná má poměrně velké žluté květy.

Moje cesta za kořeny brambor pokračuje, hned jak se objeví něco zajímavého, určitě se vám opět ozvu.

autor: Pavel Chlouba
Spustit audio

Související