Závišův kříž, třetí nejcennější českou zlatnickou památku, si lidé osahají. Vzniká haptický model

31. březen 2024 08:39

Nevidomí, ale i děti a další návštěvníci kláštera ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku si budou moct osahat slavný Závišův kříž. Haptický model národní kulturní památky dokončuje ve své dílně výtvarník Jaroslav Svoboda z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Haptický model má tři části. Samotný kříž je stejně velký jako originál, to znamená sedmdesát centimetrů vysoký. Výtvarník ale ještě zvlášť vyhotovil a zvětšil dvě jeho části.

Krista, jenž je na vyšebrodské památce uprostřed přední strany, Jaroslav Svoboda zvětšil do velikosti, která odpovídá čtyřem dlaním průměrného dospělého člověka. „Je zvětšený, protože pod ním je to nejcennější, dřevo z Kristova kříže. Rozhodli jsme ho zpracovat zvlášť ve větší velikosti a umístit do dubové desky, aby i nevidomí a slabozrací měli prožitek z takového maličkého díla,“ vysvětluje.

Na zadní části Závišova kříže jsou světci, které výtvarník také zpracoval zvlášť. „Je jich devět. Jsou převedeni asi do čtyřnásobné velikosti do reliéfní podoby. Pod každou zvětšeninou je i kroužek nebo čtvereček v původní velikosti,“ ukazuje Jaroslav Svoboda.

Ke zhotovení haptického modelu Závišova kříže použil epoxidovou pryskyřici. „Původně měl být ze dřeva s tím, že z epoxidu budou jenom kameny, protože právě epoxidovou pryskyřicí se dá perfektně napodobit barevnost i struktura achátů, safírů a dalších. Nakonec jsme se ale rozhodli udělat všechno z epoxidu, protože je stálejší než dřevo a i na dotek je celkem příjemný,“ říká výtvarník.

Jaroslav Svoboda při práci vycházel především z fotografií. „Strávil jsem na tom přes 600 hodin. Počítám do toho třeba i nákup materiálu, konzultace, sledování videí na YouTube o práci s epoxidovou pryskyřicí a tak dále, popisuje.

Čtěte také

Tvorbě haptických modelů se už osm let věnuje katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Garantkou je Zuzana Duchková. „V rámci kvalifikačních prací naši studenti vytváří haptické modely, které buď představují jednotlivé detaily architektury, nebo převádí konkrétní malby do reliéfů. Právě malby jsou totiž většinou pro nevidomé nepostižitelné,“ uvádí.

Haptický model Závišova kříže bude v klášteře ve Vyšším Brodě vystavený od začátku července. Doplní ho popis konkrétních námětů v Braillově písmu a QR kódy.

Závišův kříž je třetí nejcennější zlatnickou památkou v České republice po korunovačních klenotech a relikviáři svatého Maura. Vyšebrodskému klášteru ho na konci 13. století daroval Záviš z Falkenštejna, aby se vykoupil ze svých hříchů.

Památka vznikla s největší pravděpodobností ve 20. až 30. letech 13. století v Ostřihomi v Uherském království jako korunovační kříž krále Bély IV. Ten nechal do středu vsadit relikvii pravého kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Podle průzkumů je tento kus cedrového dřeva starý dva tisíce let a měří na výšku dvacet centimetrů. Dále je v Závišově kříži více než 25 svátostí a ostatků.

autor: Petr Kubát
Spustit audio

Související