Z rybníka Rožmberk mizí voda. Rybáři ho připravují na výlov

7. říjen 2018 14:21

Jihočeští rybáři strojí největší český rybník Rožmberk. V překladu rybářské hantýrky to znamená, že ho připravují na výlov. Nejdřív musí postupně vypustit šest milionů kubíků vody.

Baštýř rybníka Miroslav Matoušek spustil automaticky výpusť přímo na hrázi. „Zvedly se obě lopaty a voda začala odtékat kanály do řeky Lužnice. Protéká asi šest kubíků vody za vteřinu,“ popsal.

Rožmberk má ale kromě hlavní výpusti, která slouží k převádění velkých vod, i výpusť vedlejší. „Ta se historicky jmenuje Adolfka a zásobuje ještě dalších 850 hektarů rybníků pod Rožmberkem v Nadějské soustavě. V době lovení tudy převádíme všechnu vodu, která sem přitéká Starou řekou,“ vysvětlil předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Rybník se musí vypouštět pozvolna, aby ryby sešly do prostoru loviště. Na kanálech jsou česla, která zabraňují úniku ryb do řeky Lužnice. „Při výlovu nám ale mohou vytáhnout právě do té Staré řeky, kde zůstanou, a vrátí se sem zpátky poté, co rybník zase napustíme,“ dodal Josef Malecha.

Břehy Rožmberka už jsou mírně obnažené. Denně hladina klesá zhruba o deset centimetrů.

Kromě sumce Standy čekali rybáři při výlovu Rožmberka i na kapra Pepu

Zdeněk Zajíček a Světlana Lavičková moderovali přímý přenos z výlovu rybníka Rožmberk

Rybářské řemeslo a možnost vidět na vlastní oči například první ranní zátah lákají každoročně na výlov Rožmberka desetitisíce lidí. Také letos se hráz největšího českého rybníka o víkendu v polovině října zcela zaplnila. Návštěvníci tu mohli zahlédnout i přenosový vůz Českého rozhlasu, který z místa vysílal živě.

Zatímco rybník se vypouští zhruba čtrnáct dnů, finální přípravy přijdou na řadu tři dny před samotným výlovem. „Dělá se takzvaně nádobí, přivezou se kádě, kesery, saky, vaničky, váhy. Připraví se plot, aby ryba neutíkala po stoce nahoru,“ řekl vedoucí chovu ryb Rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.

Rybáři musí připravit nejenom loviště, ale také zázemí pro návštěvníky. Těch přijíždí na výlov Rožmberka každý rok zhruba 50 tisíc. Letos sem mohou zavítat od 12. do 14. října.

Související