V Putimi i ve Slavonicích přemýšlejí o protipovodňových opatřeních

27. červenec 2010

V Putimi na Písecku se v těchto dnech opravují dvě komunikace poničené loňskými povodněmi. Obec také žádala Povodí Vltavy o určitá protipovodňová opatření, která by zmírnila následky zvýšené hladiny řeky Blanice. Ta totiž při vydatnějších deštích téměř vždy vytopí některé domy v její blízkosti.

O jejich realizaci Českému rozhlasu více řekl tajemník obecního úřadu Petr Matouš: „V letošním roce je již naplánováno prvních 300 metrů od Železného mostu proti proudu. V dalších letech by se mělo pokračovat od Železného mostu směrem k soutoku. Výsledkem by mělo být snížení nánosů, které se tam za 80 utvořily, a tím pádem zvýšení objemu protékající vody, aniž by nás ohrozila.“

Ve Slavonicích na Jindřichohradecku se připravují na případné povodně. Pro město byla vypracována studie, která určila potřebná opatření k zamezení povodňových škod. Jedná se zejména o vyčištění Slavonického potoka a tím zvýšení jeho kapacity.

Dalšími účinnými opatřeními by bylo vybudování poldrů. A to v lokalitě Hobeská, kde by měl vzniknout poldr s částečnou hladinou a velkou retencí a také suchého poldru za městem ve směru na Staré Město pod Landštejnem.

Jak ale říká zpracovatel studie Zdeněk Hejtman, vše je otázkou peněz: „Nějaká finanční představa existuje, protože při komplexní studii jsme se snažili ji vyčíslit. Nechci nyní říkat nějaká závazná čísla, ale řádově se jedná o desítky milionů korun.“

Spustit audio