V Budějovicích vzniká výjimečné zázemí pro výzkum vztahů mezi půdou a vodou

4. červenec 2017

V českobudějovickém Biologickém centru Akademie věd získají vědci výjimečné zázemí pro výzkum vztahů mezi půdou a vodou. Budou se zabývat problémy v krajině, které svou činností způsobují lidé. Ve světě je jen několik málo institucí zabývajících se touto problematikou v tak velkém rozsahu.

„Je třeba si uvědomit, že množství vody zadržené v půdách Českách republiky je pětkrát až desetkrát větší než množství vody, které zadržují všechny naše řeky, přehrady, jezera, zkrátka všechny otevřené hladiny. Půda je velký zásobník, který ignorujeme,“ připomíná ředitel nového vědeckého pracoviště Jan Frouz.

To má podle něj napravit právě vznikající Výzkumná infrastruktura SOWa. Zaměstná přes padesát českých i zahraničních vědců, kteří budou mít společný cíl.

„Cílem našeho výzkumu je, abychom zachovali a zlepšili naše životní prostředí, kvalitu půdy a kvalitu vody v nádržích a doporučili opatření, jak toho dosáhnout. To můžeme udělat jenom tak, že budeme zkoumat v laboratořích jednotlivé části velkého celku a pak se budeme snažit dát výsledky dohromady a půjdeme to ověřit do terénu,“ říká Hana Šantrůčková, zástupkyně ředitele Výzkumné infrastruktury SoWa.

Experimenty budou vědci dělat nejenom v laboratořích, ale také na umělém povodí nedaleko Sokolova, kde se dříve těžilo uhlí. Jan Frouz ho přirovnává k velkému bazénu naplněnému půdou. „Budeme mít takovou část krajiny, která bude ležet na nepropustné podložce, takže budeme schopni měřit vodu, která odtéká po povrchu z povodí, ale zároveň budeme schopni měřit vodu, která odtéká pod povrchem. Zjistíme, jak odsud odtékají a přitékají živiny,“ popisuje.

To vědcům umožní rozšířit předpovědi. „Budeme moci přesněji předpovědět, co se stane s krajinou, když něco uděláme. Týká se to eroze, toku živin a nakonec takových opatření, jako je ochrana před suchem, ochrana před povodní, zajištění pitné vody a vody v půdě a z toho plynoucí produkce potravin,“ dodává Jan Frouz.

Svoje poznatky se vědci pokusí prosadit v praxi tak, aby se škodlivým jevům v krajině dalo předejít.

Spustit audio