U řeky Brtnice na Vysočině se potkává step s podmáčenou loukou

9. červen 2014
Česko – země neznámá , Česko - země neznámá

Na Vysočině mezi Brtnicí a Přímělkovem leží přírodní rezervace Údolí Brtnice. Pro botaniky je to doslova ráj. Na poměrně malé ploše se tu setkávají suchá skalnatá místa s vlhkými záplavovými loukami podél řeky. Vedle sebe tu tak rostou rostliny suchomilné s těmi doslova vodními.

Ideálním výchozím místem pro procházku Údolím Brtnice je město Brtnice. Odtud se vydáme po modré turistické značce podél toku řeky. „Na tom území je asi nejzajímavější a nejcennější to, že se tady střetává chladnomilná fauna a flóra Vysočiny. Hluboká stinná údolí, balvanité toky řek a teplomilná suchomilná vegetace, která sem proniká údolím Jihlavy po jižně exponovaných slunných stráních,“ říká Václav Křivan z Českého svazu ochránců přírody.

Údolí je dlouhé asi deset kilometrů, ale je velmi členité, takže jde o plochu stovek hektarů. „Vejde se sem skoro všechno, co tady v tom regionu může žít. Nacházíme tady spoustu ptačích druhů. Kdybych měl jmenovat ty nejzajímavější, tak na tu řeku jsou vázaní ledňáček říční a skorec vodní. Oba jsou tady běžně k vidění,“ říká Václav Křivan.

„Tam na břehu vidíte velikou kapradinu. To je místní rarita - pérovník pštrosí. Botanici se přou, jestli je to druh původní. Ať je to jakkoli, tady se rozšířila po celém toku,“ ukazuje Václav Křivan.

Bohatá flóra ve svahu nad řekou

Ještě před dvěma lety byla větší část údolí zarostlá náletovými dřevinami. Teď se sem po zásahu ochránců přírody vrací tradiční způsob hospodaření. Trávu spásají ovce. „Budou tady běhat po těch skalách a spásat nejen trávu, ale i výmlatky dřevin. Není problém pro ně vyskákat po skále až na tu horní hranu,“ vysvětluje Václav Křivan.

Hned pod skalou je záplavová louka plná voňavých bylin a kolem řeky prales vodních rostlin. „Tady stojíme nad hlubokou tůní, v jejímž břehu hnízdí ledňáčci,“ ukazuje Václav Křivan na dutiny ve vodou podemletém břehu.

Na každém kroku je v Údolí Brtnice něco zajímavého. Ať už se koukáte na zem do trávy, do skalního svahu nebo nahoru na oblohu, kde občas přelétne nějaký ten vzácný motýl nebo pták.

Spustit audio