Středeční Noční linka: Naše smysly

6. květen 2020

Jak moc si ceníte smyslů, které nám byly dány?Jak hodně jsou pro vás nepostradatelné a bez kterého si myslíte, že byste ani nemohli žít? Jaké jsou vaše zkušenosti s těmi, co některý z důležitých smyslů ztratili z mnoha důvodů? Hostem pořadu bude Mgr. Gabriela Petrušková z organizace Tichý svět.

Je u vás někdo v rodině, kdo má potíže se sluchem, se zrakem a jak můžeme lidem s tímto problémem pomoci usnadnit jejich život? Jaké jsou vaše zkušenosti? Staráte se o své oči, o sluch? Dědí se třeba u vás v rodině nedoslýchavost? A jaké jsou zkušenosti s naslouchátky?

Tradičně se rozlišuje pět základních smyslů: chuť, čich, sluch, hmat a zrak. Toto rozlišení znal již Tomáš Akvinský a před ním už i Aristotelés (jak je patrno z jeho spisu "O duši"). Z pojetí pěti smyslů vychází i fráze „mít všech pět pohromadě“. Už Ottova encyklopedie ale uvádí, že základní pětici lze rozšiřovat o další smysly. Pro některé z nás je představa, že přijdeme o některý ze smyslů, doslova nepředstavitelná. Ale někdy se to prostě stane z mnoha důvodů a je potřeba žít život dál a také si ho užívat se všemi radostmi a starostmi. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Spustit audio