Středa: Odpuštění

Odpuštění sobě i ostatním nás osvobozuje od minulosti. Odpuštění je odpovědí téměř na všechno. Umíte odpouštět? Komu jste v životě odpustili?

Když máme v životě nějaký zádrhel, obyčejně to znamená, že je třeba někomu odpustit. Pokud volně neplyneme životem, zpravidla jsme ulpěli na nějakém okamžiku v minulosti.

Může to být lítost, smutek, ublížení, strach nebo vina, stud, hněv nebo odpor, někdy dokonce i touha po pomstě. To vše pramení z neschopnosti a neochoty odpustit, odpoutat se od minulosti a žít přítomností.

Odpovědí na jakékoli léčení je vždy LÁSKA a cestou k lásce je vždy ODPUŠTĚNÍ. Odpuštění odstraňuje zášť. Velmi často si nedokážeme uvědomit, že závislost na minulosti, ať byla jakákoli, nám škodí.

Mnoho lidí se nedokáže radovat z přítomné chvíle kvůli něčemu, co se stalo v minulosti. Nemohou žít naplno, protože kdysi udělali něco špatně nebo neudělali vůbec.