Perninské rašeliniště málem zdevastovala těžba. Dnes je chráněnou přírodní památkou

29. září 2022

Pernink je malá obec v Krušných horách v Karlovarském kraji. Vznikla v 16. století jako hornické město, protože okolí bylo bohaté na naleziště stříbra, cínu i železa. Z nedalekých vřesovišť se zase těžila rašelina. V roce 2015 bylo rašeliniště u Perninku prohlášeno za evropsky významnou lokalitu. Dnes je možné přírodní památku, kde se znovu tvoří rašelina, navštívit.

Těžba železných rud v Perninku ustala v průběhu 17. století a město se přeorientovalo na menší průmyslovou výrobu a později také na cestovní ruch. V polovině 20. století se těžební stroje do oblasti vrátily. Tentokrát však byla jejich cílem rašelina z nedalekých vřesovišť, která putovala především do lázeňských provozů, a to až do roku 2000.

Díky masivní těžební činnosti byl cenný ekosystém, starý více než dvanáct tisíc let, téměř zlikvidován. V roce 2015 bylo ale rašeliniště už pod novým správcem, kterým se staly Lesy České republiky, prohlášeno za evropsky významnou lokalitu v soustavě Natura 2000. Od té doby probíhají záchranné práce na obnově této chráněné přírodní památky.

Rašeliništěm vás dnes provede krátká naučná stezka. Ta vede po povalovém chodníčku od parkoviště kolem rašeliništní tůně až k vyhlídkovému altánu. Složení fauny i flory odpovídá spíše severským zemím než středoevropskému území.

Vyhlídkový altán na Perninském rašeliništi

Z rostlin je tu k vidění třeba klikva bahenní, suchopýr pochvatý, šicha černá nebo rosnatka okrouhlolistá. Z živočichů tu můžete zahlédnout nejrůznější druhy vážek, z ptáků pak bekasiny otavní nebo tetřívka obecného. Žijí tu i zmije obecné a několik vzácných druhů motýlů, třeba žluťásek borůvkový.

Perninské rašeliniště je přístupné po celý rok a krásné je v každém ročním období. Najdete ho při silnici mezi krušnohorskými obcemi Pernink a Abertamy.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...