Oltář kostela v Jindřichově Hradci více než 110 let ukrýval tři dřevěné sochy

17. červenec 2017

Dřevěné sochy Krista v zahradě Getsemanské a dvou apoštolů objevili farníci v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci. Odborníci i představitelé církve se domnívají, že by sochy mohly pocházet z přelomu 15. a 16. století. Více má napovědět další zkoumání.

„Když před velikonočními svátky uklízeli farníci kostel, někoho všímavého napadlo otevřít zezadu skříň, která je součástí oltářní architektury. Tam v takovém temném prostoru našli tři velice zaprášené sochy,“ popsal páter Ivo Prokop, farář jindřichohradeckého probošství.

Sochy jsou ve velmi špatném stavu, mají ulámané ruce i záhyby šatů. Jsou také napadené dřevokazným hmyzem a jejich polychromie je značně poškozená. Podle pátera Prokopa je však možné určit dobu, ve které byly skulptury do oltáře uloženy. „Jedna z těch soch měla v záhybu roucha vložený takový malý lísteček, na kterém jsou jména ministrantů, kaplanů a také probošta z roku 1906,“ řekl.

V roce 1801 došlo v Jindřichově Hradci k požáru, který zasáhl celé město, včetně kostela Nanebevzetí Panny Marie. Většina současného vybavení chrámu tak pochází z doby po roce 1850. Pokud by se potvrdil pozdně gotický původ soch, jednalo by se o velmi hodnotný objev.

„Na ty sochy se byli podívat minimálně už čtyři kunsthistorici a v zásadě se jejich názory shodují v tom, že se s největší pravděpodobností jedná o gotické sochy. Nicméně všichni si nechávají otevřená zadní vrátka, protože přeci jenom tam určitá nejistota stále je,“ uvedl ředitel Muzea Jindřichohradecka Jaroslav Pikal.

Muzeum jedná s českobudějovickou diecézí o následném postupu a případném dalším umístění soch. Potvrdí-li se, že pochází ze středověku, muzeum by je rádo využilo do expozice věnované středověkému sochařství.

Přesnější dataci pomohou určit dva způsoby zkoumání. „Za prvé je tady dendrochronologická analýza, a za druhé chemická analýza barevných pigmentů použitých v polychromii soch. Zřejmě nejrychlejší, nejschůdnější a patrně i levnější by byla ta dendrochronologická analýza,“ upřesnil Jaroslav Pikal.

Podle historika umění Martina Vaňka, kurátora expozice gotického umění Alšovy jihočeské galerie, polychromie soch jistě pochází z 19. století. „Povrchová úprava, která je zcela jistě až z 19. století, se na několika místech odlupuje a pod tou vrstvou se už neobjevuje starší středověká vrstva, ale rovnou dřevo. To je ten největší otazník,“ dodal.

Než začnou na sochách pracovat restaurátoři a odborníci, zůstanou vystaveny ve škapulířské kapli jindřihradeckého kostela Nanebevzetí Panny Marie.

autor: mvo
Spustit audio